วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 4, 2023

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

Ooops... Error 404

Sorry, but the page you are looking for doesn't exist.

ชุดตรวจสารพิษในอาหารสัตว์

รวมชุดตรวจสารพิษจากเชื้อราและสารเคมีปนเปื้อนในอาหารสัตว์ ทั้งแบบ Rapid Test Kit และแบบ ELISA Kit สารพิษจากเชื้อราพบมากในธัญพืช เช่น ข้าว ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโอ๊ต ข้าวไรย์ ข้าวโพดและข้าวฟ่าง ซึ่งเป็นอันตรายชุดตรวจมีความรวดเร็วและแม่นยำ ตามข้อกำหนดของสารตกค้างในอาหารสัตว์ของสหภาพยุโรป ชุดตรวจสารพิษในอาหารสัตว์แบบรวดเร็ว (Feed Rapid Test Kit) 600001 Zearalenone Rapid...

ชุดตรวจสอบโรคในสัตว์ปีก

รวมชุดตรวจสอบโรคในสัตว์ปีก สำหรับใช้ในฟาร์ม ไก่ เป็ด มีทั้งแบบ Rapid Test Kit Elisa Kit และ RT-PCR เช่น ชุดทดสอบไข้หวัดนก ชุดทดสอบมะเร็งเม็ดเลือดขาวในนก ชุดทดสอบ Newcastle ในไก่ ชุดตรวจสอบโรคในสัตว์ปีกแบบรวดเร็ว (Poultry Rapid Test Kits) T21195 Avian Influenza...

ชุดทดสอบในฟาร์มแพะ แกะ

รวมชุดตรวจสอบโรคในฟาร์มแพะ แกะ สามารถตรวจได้ง่าย ผลลัพธ์มีความแม่นยำสูง สำหรับเกษตรกรและสัตวแพทย์ มีทั้งแบบ Rapid Test Kit Elisa Kit และ RT-PCR เช่น ชุดตรวจโรคปากเท้าเปื่อย ชุดตรวจ Brucella ชุดตรวจโรคแพะ แกะ แบบรวดเร็ว (Goat,Sheep Rapid Test Kits)C40142 Brucella...

ชุดทดสอบในฟาร์มสุกร

รวมชุดทดสอบโรคสุกร แบบ Lateral Flow Immunoassay, ELISA และ Real-Time PCR สำหรับการตรวจหาแอนติเจน,แอนติบอดีของไวรัสสุกร เช่น โรคไข้หวัดใหญ่สุกร โรคไข้สมองอักเสบ โรคปากและเท้าเปื่อย โรคอุจจาระร่วงจากไวรัสในหมู นอกจากนี้ยังสามารถใช้ชุด Real-time PCR ในตัวอย่างสิ่งแวดล้อม เช่น อาหารสัตว์ น้ำ พื้นผิว และสิ่งอำนวยความสะดวกในฟาร์ม ชุดทดสอบในฟาร์มสุกรแบบรวดเร็ว...

ชุดตรวจสอบโรคในสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมว (Pet Test Kits)

รวมชุดตรวจสอบโรคสำหรับสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมว สำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยงและคลินิกสัตวแพทย์สามารถตรวจได้ง่ายๆ ที่บ้านหรือในห้องปฏิบัติการ ผลลัพธ์มีความแม่นยำสูงมีทั้งแบบ Rapid Test Kit Elisa Kit และ RT-PCRเช่น ชุดตรวจพาร์โวไวรัสในสุนัข (CPV), ชุดตรวจไวรัสพิษสุนัขบ้า (CDV), ชุดตรวจไวรัสโคโรนาในสุนัข (CCV) ชุดตรวจสอบโรคในสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวแบบรวดเร็ว (Pet Rapid Test Kits) C10351 Toxoplasma IgM/IgG Antibody...

ชุดตรวจสอบสารตกค้างในไข่,เนื้อสัตว์,กุ้ง และน้ำผึ้ง

รวมชุดตรวจสารปนเปื้อน สารตกค้างในไข่,เนื้อสัตว์,กุ้ง และน้ำผึ้ง เช่น ยาปฏิชีวนะตกค้าง สารเคมีตกค้างที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ทั้งแบบ Rapid test kit , Elisa kit ชุดตรวจสอบสารตกค้างในไข่ (Egg Test Kit) Egg Rapid Test KitE1014 Egg Sulfonamides Rapid Test KitE1015...

ชุดทดสอบน้ำนมและชุดทดสอบในฟาร์มโค

รวมชุดทดสอบสารปนเปื้อนในน้ำนม เช่น ยาปฏิชีวนะตกค้าง สารพิษจากเชื้อรา สารเคมีตกค้าง ยาฆ่าแมลง การปลอมปนในน้ำนม ชุดตรวจการตั้งครรภ์ ชุดทดสอบฮอร์โมน ชุดทดสอบสารอาหาร และชุดตรวจโรคต่างๆในฟาร์มโคเนื้อและโคนม ทั้งแบบ Rapid test kit , Elisa kit และ RT PCR kit รวมถึงเครื่องมือและเครื่องอ่านที่ต้องใช้ในการทดสอบ ชุดทดสอบยาปฏิชีวนะตกค้างในน้ำนม (Antibiotic...

ชุดตรวจโควิด 19 แบบ Swab (Covid 19 Antigen Rapid Test)

คุณลักษณะเฉพาะชุดนํ้ายาตรวจหาเชื้อไวรัสก่อโรคโคโรนา สายพันธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) แบบรวดเร็ว Novel Coronavirus (COVID-19) Antigen Test Kit (Colloidal Gold) ชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อไวรัสก่อโรคโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) แบบรวดเร็ว จากแอนติเจนโปรตีนของไวรัส SARS-CoV-2 ด้วยเทคนิค Immunochromatography เพื่อการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 อย่างรวดเร็วใช้ตรวจหาแอนติเจน ชนิด นิวคลีโอแคปซิด...

Stay Connected

22,902แฟนคลับชอบ
3,696ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -spot_img

Latest Articles

Contact Us