วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบเอ็นพีเค,พีเอชในดิน (Professional Agriculture Test Kit)

HI 3896
Agriculture Test Kit, Professional

In agricultural applications, monitoring the quality of the soil is extremely important for the healthy growth of crops. The pH level is an excellent guide as to which plants may thrive in a particular terrain, as well as indicating which conditioners and fertilizers to use.HANNA®’ combination test kits allow you to test not only for pH, but for nitrogen, phosphorous and potassium as well, which are all important for the quality of soil.

HI 3895 and HI 3896 are very easy to use: A soil sample is diluted in water and combined with one of the chemical reagents supplied with the kit. The result is a colored solution which is compared to the chart provided to determine the concentration of the element being tested. The concentration is given in easily-understood ranges of low, medium and high traces.

The professional HI 3896 kit is supplied with an extraction solution which facilitates the precipitation of suspended solids so that measurements can be taken immediately.

HI 3895 comes with all the necessary components for 10 tests. HI 3896 provides for 25 tests and includes a useful guide to measurement.

Order Information:
HI 3896 provides for 25 tests and includes a useful guide to measurement.

Specifications

Dimensions 235 x 176 x 117 mm (9.2 x 6.9 x 4.6″)
Weight 710 g (1.6 lb.)

Multi Parameter Chemical Test Kit Specifications

ParameterRangeMethodSmallest IncrementChemical MethodNumber Of Test
Nitrogentraces, low, medium, highColorimetricN/ANed25
pH4 to 9 pH (1 pH increments)ColorimetricN/ApH Indicator25
Phosporustraces, low, medium, highColorimetricN/AAscorbic Acid25
Potassiumtraces, low, medium, highTurbidimetricN/ATetraphenylborate25

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us