ชุดทดสอบด้านอุตสาหกรรม

 ชุดทดสอบน้ำในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ (Acid Mining Industry Test Kit)  ชุดทดสอบอัลคาไลน์ ฟอสฟาเตส (Alkaline Phosphatase Test Kit)  ชุดทดสอบน้ำในหม้อน้ำอุตสาหกรรม (Boiler Feedwater Test Kit)
 ชุดทดสอบน้ำในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ (Acid Mining Industry Test Kit)  ชุดทดสอบอัลคาไลน์ ฟอสฟาเตส (Alkaline Phosphatase Test Kit)  ชุดทดสอบน้ำในหม้อน้ำอุตสาหกรรม (Boiler Feedwater Test Kit)
 ชุดทดสอบน้ำยาหล่อเย็น (Cooling Lubricants Test Kit )  ชุดทดสอบ EDTA (Ethylen diamine tetra accetate Test Kit)  ชุดทดสอบฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde Test Kit)
 ชุดทดสอบน้ำยาหล่อเย็น (Cooling Lubricants Test Kit )  ชุดทดสอบ EDTA (Ethylen diamine tetra accetate Test Kit)  ชุดทดสอบฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde Test Kit)
 ชุดทดสอบไกลคอล (Glycol Test Kit)  ชุดทดสอบไฮดราซีน (Hydrazine Test Kit)  ชุดทดสอบความชื้น (Moisture Test Kit)
 ชุดทดสอบไกลคอล (Glycol Test Kit)  ชุดทดสอบไฮดราซีน (Hydrazine Test Kit)  ชุดทดสอบความชื้น (Moisture Test Kit)
 ชุดทดสอบโมลิบดินัม (Molybdenum Test Kit)  ชุดทดสอบเปอร์อะซิติก แอซิด (Peracetic Acid Test Kit)  ชุดทดสอบเปอร์ออกไซด์ (Peroxide Test Kit)
ชุดทดสอบโมลิบดินัม (Molybdenum Test Kit)  ชุดทดสอบเปอร์อะซิติก แอซิด (Peracetic Acid Test Kit)  ชุดทดสอบเปอร์ออกไซด์ (Peroxide Test Kit)
 ชุดทดสอบ Quat (Quaternary Ammonium Compounds Test Kit)  ชุดทดสอบเงิน (Silver Test Kit)  ชุดทดสอบดีบุก (Tin Test Kit)
 ชุดทดสอบ Quat (Quaternary Ammonium Compounds Test Kit) ชุดทดสอบเงิน (Silver Test Kit) ชุดทดสอบดีบุก (Tin Test Kit)
 ชุดทดสอบน้ำในถังน้ำมัน (Water In Oil Test Kit)  ชุดทดสอบน้ำ,ไอน้ำบนผิวสัมผัส (Water Detection Test Kit)
 ชุดทดสอบน้ำในถังน้ำมัน (Water In Oil Test Kit) ชุดทดสอบน้ำ,ไอน้ำบนผิวสัมผัส (Water Detection Test Kit)