วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำ (pH 4.0 – 9.0)

20120727134038.jpg
20120727134049.jpg
20120727134058.jpg
20120727134110.jpg
20120727134123.jpg
20120727134135.jpg

VISOCOLOR® ECO pH 4.0 – 9.0
Colorimetric determination of pH-value
A special mixture of indicator dyes assumes a characteristic colour for every pH value within the range of the kit. The favourable ratio between sample volume and amount of indicator minimises the indicator error (acid-base-error). This allows reliable pH measurements in weakly buffered solutions as well. High contents of neutral salts and colloids as well as organic solvent concentrations above 10 % can cause wrong results. 

Data and ordering information
Cat. No. 931 066 (931 266)
Type colorimetric test kit (refill pack)
Range pH 4.0 – 9.0
Sufficient for 450 determinations
Shelf life at least 36 months
Sea water suitability yes
Detectable with PF-11 no

The pH value indicates whether a water reacts acidic, alkaline or neutral. It is determined by the concentration of hydrogen ions. All biological processes in water are tied to specific pH ranges. For municipal and industrial applications, too, the control of specific pH limits is important since e. g. the efficiency of sewage plants or the corrosive action of tap water on the pipes depend in the pH value. Contrary to pH indicator papers VISOCOLOR® pH test kits can also be used to determine accurate pH values in unbuffered sample solutions.

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us