วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบความเป็นกรด-ด่างของน้ำ (pH 3.0 – 9.0)

      

คุณลักษณะของชุดทดสอบ

  ช่วงที่ใช้ทดสอบ  pH 3.0 – 9.0
  ปริมาตรน้ำตัวอย่าง  0.5  มิลลิลิตร
  เวลาในการทดสอบ  30  วินาที
  การนำไปใช้  ใช้ได้กับตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติต่างๆ เช่น น้ำบ่อน้ำคลอง น้ำบาดาล
  มาตรฐานคุณภาพน้ำบริโภคในภาชนะที่ปิดสนิท  เกณฑ์อนุโลมสูงสุด pH 6.5-8.5 (ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 61 พ.ศ. 2524)  เกณฑ์อนุโลมสูงสุด pH ไม่เกิน 9.2  (มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2521)  ค่ามาตรฐาน pH 6.5-9.5   (WHO, 2003)
  มาตรฐานคุณภาพแหล่งน้ำผิวดิน  pH 5-9  (ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8, 2537)

ที่มาและผลกระทบของค่าความเป็นกรด
น้ำธรรมชาติปกติมีค่าความเป็นกรด-ด่าง ระหว่าง 6.5-7.5 ส่วนน้ำทิ้งมักมีความเป็นกรดน้อยกว่าหรือมากกว่า  ค่า pHมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต จึงต้องควบคุมให้คงที่หรือควบคุมให้อยู่ในช่วงที่กำหนด

  ด้านนอก  ด้านใน
 ph_f[1] ph_f[2]

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us