วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

น้ำยาทดสอบความเป็นกรด-ด่างของน้ำ (pH 1 -13)

UNISOL
Liquid indicators
UNISOL are indicator solutions that are directly applied to the sample. The resulting colour of the sample is compared to a colour chart that is included in the kit. UNISOL indicator solutions are especially suitable for pH measurement in non-buffered samples like pure water or surface water. In these samples, other indicator papers find their limit of applicability.
UNISOL comes in units of 100 ml in drop bottle, with colour scale and 1 plastic cuvette MN 13/72
UNISOL at a glance
Test Gradation REF
UNISOL 410 4.0 · 4.5 · 5.0 · 5.5 · 6.0 · 6.5 · 7.0 · 7.5 · 8.0 · 8.5 · 9.0 · 9.5 · 10.0 91002
UNISOL 113 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 91031
UNISOL accessories
Plastic cuvettes pack of 5 91039

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us