วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

แผ่นกระดาษทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำ (pH 0-14)

20120727143504.jpg
pH-Fix in snap-cap tubes
20120727143519.jpg
pH-Fix test strips

pH-Fix test strips
Premium color fixed pH test strips
Always ready for use
pH-Fix test strips are used for rapid pH testing directly at the point of interest. They are always ready for immediate use. Coming with a complete color chart the test strips are already calibrated. As single use devices they are completely maintenance free. For careful testing of dangerous, poisonous or aggressive liquids the strips have the optimal design. The longest available handle effectively protects the user from contact with the sample. This increases the safety of operation and adds handling ease.Patented technology for optimal sample protection
In the production the indicator reacts with the paper of the test pad to form a chemical bond. The dye is fixed to the test strip and can not bleed into the sample. This protects the sample against contamination and enables measurements in weakly buffered or strongly alkaline solutions.Brilliant colours for exact results
pH-Fix test strips feature up to four different indicator pads to cover the complete pH range. The color chart exactly matches both color and position of the pads on the strips. This enables highly precise pH-determination and makes the test strips rapid and reliable.

pH-Fix test strips at a glance
pH-Fix range pH gradation REF
pH-Fix 0 – 14 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 92110
pH-Fix 0.0 – 6.0 0 · 0.5 · 1.0 · 1.5 · 2.0 · 2.5 · 3.0 · 3.5 · 4.0 · 4.5 · 5.0 · 5.5 · 6.0 92115
pH-Fix 2.0 – 9.0 2.0 · 2.5 · 3.0 · 3.5 · 4.0 · 4.5 · 5.0 · 5.5 · 6.0 · 6.5 · 7.0 · 7.5 · 8.0 · 8.5 · 9.0 92118
pH-Fix 4.5 – 10.0 4.5 · 5.0 · 5.5 · 6.0 · 6.5 · 7.0 · 7.5 · 8.0 · 8.5 · 9.0 · 9.5 · 10.0 92120 CE*
pH-Fix 6.0 – 10.0 6.0 · 6.4 · 6.7 · 7.0 · 7.3 · 7.6 · 7.9 · 8.2 · 8.4 · 8.6 · 8.8 · 9.1 · 9.5 · 10.0 92122
pH-Fix 7.0 – 14.0 7.0 · 7.5 · 8.0 · 8.5 · 9.0 · 9.5 · 10.0 · 10.5 · 11.0 · 11.5 · 12.0 · 12.5 · 13.0 · 13.5 · 14.0 92125
pH-Fix 0.3 – 2.3 0.3 · 0.7 · 1.0 · 1.3 · 1.6 · 1.9 · 2.3 92180
pH-Fix 1.7 – 3.8 1.7 · 2.0 · 2.3 · 2.6 · 2.9 · 3.2 · 3.5 · 3.8 92190
pH-Fix 3.6 – 6.1 3.6 · 4.1 · 4.4 · 4.7 · 5.0 · 5.3 · 5.6 · 6.1 92130 CE*
pH-Fix 5.1 – 7.2 5.1 · 5.4 · 5.7 · 6.0 · 6.3 · 6.6 · 6.9 · 7.2 92140
pH-Fix 6.0 – 7.7 6.0 · 6.4 · 6.7 · 7.0 · 7.3 · 7.7 92150
pH-Fix 7.5 – 9.5 7.5 · 7.9 · 8.2 · 8.4 · 8.6 · 8.8 · 9.1 · 9.5 92160
pH-Fix 7.9 – 9.8 7.9 · 8.3 · 8.6 · 8.9 · 9.1 · 9.4 · 9.8 92170
*CE-marked according to the IvD-directive 98/79/EC

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

โบรชัวร์แผ่นกระดาษทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำ (pH 0-14)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us