วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

อุปกรณ์วัด Tube Test (NANOCONTROL Multistandard sewage inflow)

NANOCONTROL
Multistandard sewage inflow

incl. NANOCONTROL 100+ standard addition
Multistandard for the determination of COD, NO3-N, NH4-N, total-N and total-P for checking the NANOCOLOR® tests 0-05, 0-29, 0-64, 0-66, 0-80, 0-81 und 0-88

Data and ordering information
Cat. No. 925 012
Sufficient for Standard solution: 30 – 300 determinations
Spike solution: 15 determinations
Shelf life at least 12 months

Checkable parameters and tests and concentrations of the standard solution
Parameter NANOCOLOR® test Concentration
Ammonium  Test 0-05 Ammonium 50 25 mg/l NH4-N
COD Test 0-29 COD 1500 400 mg/l COD
Nitrate  Test 0-64 Nitrate 50 15.0 mg/l NO3-N
Test 0-66 Nitrate 250 15 mg/l NO3-N
total-P Test 0-80 total-Phosphate 15 8.00 mg/l P
Test 0-81 total-Phosphate 5 3.20 mg/l P
total-N Test 0-88 total-Nitrogen TNb 220 75 mg/l N

incl. NANOCONTROL 100+ standard addition
Multistandard for the determination of COD, NO3-N, NH4-N, total-N and total-P for checking the NANOCOLOR® tests 0-05, 0-29, 0-64, 0-66, 0-80, 0-81 und 0-88

Data and ordering information
Cat. No. 925 012
Sufficient for Standard solution: 30 – 300 determinations
Spike solution: 15 determinations
Shelf life at least 12 months

Checkable parameters and tests and concentrations of the standard solution
Parameter NANOCOLOR® test Concentration
Ammonium  Test 0-05 Ammonium 50 25 mg/l NH4-N
COD Test 0-29 COD 1500 400 mg/l COD
Nitrate  Test 0-64 Nitrate 50 15.0 mg/l NO3-N
Test 0-66 Nitrate 250 15 mg/l NO3-N
total-P Test 0-80 total-Phosphate 15 8.00 mg/l P
Test 0-81 total-Phosphate 5 3.20 mg/l P
total-N Test 0-88 total-Nitrogen TNb 220 75 mg/l N

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us