วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

กระดาษทดสอบความกระด้างของน้ำ (0-1000 ppm.)

Total Hardnessfor Water Quality Testing (480008) .
            Total Hardness test strips for water quality are the ideal solution for many projects. Offered in a variety of packaging options, Total Hardness test strips are perfect for service work, classroom demonstrations, or to give to customers instead of an expensive service call.

          Total Hardness test strips for water quality offer a wide range of detection and calibrated to be both accurate and sensitive. With their low cost and high accuracy, Total Hardness test strips also offer you a time-savings. No more counting drops or waiting for laboratory results. With total hardness water quality test strips you are in control and can find out exactly where your calcium level is before it becomes a problem.

Detailed Specifications:

  Number                           Sensitivity Total                       Test Time
of Tests

Bottle of 50        0, 40, 80, 120, 180, 250, 425, 1000 ppm (mg/L)       3 Seconds

                               OR 0, 2, 5, 7, 11, 15, 25, 58 gpg

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us