วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 4, 2023

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

กระดาษทดสอบคาร์บอเนต ฮาร์ดเนส ( 4-24 °d )

110648  Carbonate Hardness Test
The test is suitable for rapid determination of carbonate hardness. Carbonate hardness is part of the total hardness of water and is defined as that portion of alkaline earth ions present in the water for which there exists an equivalent amount of hydrogen carbonate ions and carbonate ions originating from dissolved carbonic acid.

Product information
Method: colorimetric with test strips 4 – 8 – 12 – 16 – 24°d MQuant?
Packaging Fibre case
Qty/Pk 100 strips
Storage Store at +15°C to +25°C. 

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us