วันอังคาร, ตุลาคม 3, 2023

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบแคลเซียมในน้ำ (0 -125 ppm.,0 -250 ppm.)

HI 38086

Calcium (Ca) – Range (0-125 mg/L) (0-250 mg/L)
Hardness in water is mainly due to the presence of Calcium and Magnesium ions and each contributes to the amount of total hardness. Monitoring and controlling hardness is instrumental in order to prevent scaling and corrosion.

Water is categorized as very soft (0-70 mg/L), soft (70-150 mg/L), slightly hard (150-250 mg/L), moderately hard (250-320 mg/L), hard (320-420 mg/L) and very hard (420 mg/L and above), according to the hardness scale. HANNA®’ kits cover all of these ranges.

HANNA® offers the HI 3840-S, HI 3841-S and HI 3842-S chemical test kits packed in sachets offering a low cost alternative.

Reagents for calcium (irrigation water), turbidimetric method/ chemical method; Range: 0-125 mg/L, 0-250 mg/L; Smallest Increment: 1 mg/L, 2 mg/L; # of tests, 100; Weight: 950 g

Specifications

Method Turbidimetric
Range 0-125 mg/L
0-250 mg/L
Smallest Increment 1 mg/L
2 mg/L
Chemical Method Turbidimetric
Number of Tests 100
Weight 950 g

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us