วันอาทิตย์, พฤษภาคม 28, 2023

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบแอซิดิตี้ในน้ำ (0 -100 ppm.,0 -500 ppm.)

HI 3820

Acidity – Range (0-100 mg/L) (0-500 mg/L
)
Acidity can be caused by mineral or organic acids, or by carbon dioxide as carbonic acid. Acidity of aqueous solutions contributes to corrosiveness and influences the rate of biological processes. For these reasons acidity is monitored in fish farming, soil testing, environmental testing, treated waste water discharge, lakes and rivers. The Total Exchangeable Acidity (TEA) measures the total amount of soil acidifiers (hydrogen, aluminum, iron and manganese) in meq/100g unit, equivalent to 1000 parts per 100g of soil. A high value of total exchangeable acidity means a low soil pH level. Soil with high acidity can damage some crops.

Specifications

Method Titration
Range 0-100 mg/L
0-500 mg/L
Smallest Increment 1 mg/L
5 mg/L
Chemical Method Methyl-orange/Phenolphthalein
Number of Tests approx. 110
Weight 910 g
ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us