วันพุธ, เมษายน 17, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบแอนไอออนิก ดีเทอร์เจนท์ (0.00 -1.30 ppm.)

HI 3857

Detergents (anionic)
Detergents are found in water from industrial and public wastewater discharges. The most commonly used are linear-alkyl-sulfonates (LAS) and alkylbenzene-sulfonates (ABS). LASs are biodegradable and quickly destroyed by microorganisms.

The total concentration of LAS/ABS anionic detergents in natural water should be kept below 0.1 mg/L and in public wastewater discharge it should be between 1 and 20 mg/L.

Specifications

Method Checker Disc
Range 0.00-1.30 mg/L
Smallest Increment 0.02 mg/L
Chemical Method Methylene blue
Number of Tests 35
Weight 1245 g

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us