วันพุธ, เมษายน 17, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบแอมโมเนียมในน้ำ (0 – 0.50 ppm.)

VISOCOLOR® HE Ammonium
Colorimetric determination of ammonium
Monochloramine is derived from ammonium ions as a result of the effect of chlorine in the alkaline range. Combined with thymol, this forms a blue indophenol dye. (Reaction principle analogous to APHA 4500-NH3, ISO 7150-1 & DIN 38406)

Data and ordering information
Cat. No. 920 006
Type high sensitive test kit
Range 0.0 · 0.02 · 0.04 · 0.07 · 0.10 · 0.15 ·
0.20 · 0.30 · 040 · 0.50 mg/l NH4+
Sufficient for 110 determinations
Shelf life at least 12 months
Sea water suitability no
Detectable with PF-11 no

Ammonium ions occur primarily in domestic waste waters, but frequently also in industrial waste waters. In surface and ground waters ammonium ions indicate decomposition of animal or vegetable substances. Control of the ammonium values is therefore important to the water supply.

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us