วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 4, 2023

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบคาร์บอนไดออกไซด์ในน้ำ (0.0 -10.0 ppm.,0.0 -50.0 ppm.,0 -100 ppm.)

HI 3818

Carbon Dioxide – Range (0.0-10.0 mg/L) (0.0-50.0 mg/L) (0-100 mg/L)
In nature, lakes and rivers contain carbon dioxide in concentrations smaller than 10 mg/L (or ppm), however, stagnant or contaminated water can contain higher concentrations because of organic decomposition. This creates a problem for fish farming applications. Carbon dioxide is added to drinking water during the final phases of the purification process. In water softening processes carbon dioxide must be kept at a certain level in order to prevent corrosion.

Specifications

Method Titration
Range 0.0-10.0 mg/L
0.0-50.0 mg/L
0-100 mg/L
Smallest Increment 0.1 mg/L
0.5 mg/L
1 mg/L
Chemical Method Phenolphthalein
Number of Tests approx. 110
Weight 460 g

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us