วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 2, 2023

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

เครื่องมือวัดค่าการดูดกลืนแสง Nutrient Analyses Grow Master Basic Benchtop Photometer

HI 83215-2008 Series

Grow Master Basic for Nutrient Analyses

          HI 83215 is designed for the hydroponics and greenhouse industries to measure nutrients Commonly present in fertilizer enriched solutions. This photometer measures ammonia, phosphorus, nitrate and potassium in three distinct ranges of low, medium and high concentrations. This way accuracy is maximized for each nutrient and for every concentration. Due to simplicity of operation, you no longer need to send off your samples and then wait for the results to come back. With the HI 83215, you can test the presence and strength of nutrients right on the spot.

This can translate itself into a substantial saving and improved yield over a period of time. The internal microprocessor provides high accuracy and simplifies operations to the degree that even non-technical operators can use this meter. The meter is supplied with most accessories. Reagents are necessary and sold separately. All numbers listed are for 100 tests unless otherwise noted. HI 83215 runs on batteries as well as a 12Vdc adapter and is supplied with both. Add to this the unit’s light weight and you have a bench meter that is just at home in the field and the horticulturist’s lab.

Order Information:
HI 83215 is supplied with measuring cuvets (4), batteries, 12 Vdc adapter and instructions. HI 83215C kit version includes HI 83215 and accessories comprised of: rugged carrying case, 100 mL and 170 mL beaker, 60 mL and 5 mL syringes, 1 filter-holder and 25 filters, 100 mL cylinder, demineralizer bottle, 2 pipettes, 1.5 mL spoon and active carbon for 50 tests.

Specifications

Range 0 to 100 mg/L
Resolution 1 mg/L
Accuracy ±1 mg/L ±4% of reading at 25 °C
Typical EMC ±1 mg/L
Light Source Tungsten lamp with narrow band interference filter @ 420 nm
Method Adaptation of the ASTM Manual of Water and Environmental Technology, D1426-92, Nessler method. The reaction between ammonia and reagents causes a yellow tint in the sample.

Multi Parameter Specifications

ParameterRangeMethodReagent Code
Ammonia HR0 to 100 mg/L (ppm)NesslerHI 93715-01
Ammonia LR0.0 to 10.0 mg/L (ppm)NesslerHI 93715-01
Ammonia MR0.0 to 50.0 mg/L (ppm)NesslerHI 93715-01
Nitrate HR0 to 300 mg/L (ppm)Cadmium ReductionHI 93728-01
Nitrate LR0.0 to 30.0 mg/L (ppm)Cadmium ReductionHI 93728-01
Nitrate MR0 to 150 mg/L (ppm)Cadmium ReductionHI 93728-01
Phosphorus HR0 to 100 mg/L (ppm)Amino AcidHI 93706-01
Phosphorus LR0.0 to 10.0 mg/L (ppm)Amino AcidHI 93706-01
Phosphorus MR0.0 to 50.0 mg/L (ppm)Amino AcidHI 93706-01
Potassium HR20 to 200 mg/L (ppm)TurbidimetricHI 93750-01
Potassium LR0.0 to 20.0 mg/L (ppm)TurbidimetricHI 93750-01
Potassium MR10 to 100 mg/L (ppm)TurbidimetricHI 93750-01
Accessories
HI 83215KHI 83215K Accessory kit
Reagents & Standards
HI 93715-01Ammonia MR, Nessler Method (100 Tests)
HI 93728-01Nitrate, Cadmium Reduction Method (100 Tests)
HI 93706-01Phosphorous, amino acid method (100 Tests)
HI 93750-01Potassium, Turbidimetric Method (100 Tests)
ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us