วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

เครื่องมือวัดค่าการดูดกลืนแสง Chemical Manufacturers Control Benchtop Photometer

HI 83211

Better Control for Chemical Manufacturers

          Multipurpose photometer with the renowned HANNA® quality and design to make your tasks simpler.

Easy-to-Use
Just pick up a sample, zero it, add reagents and place it back in the meter for direct readout on a large LCD.

Battery Operated
HI 83211 can run on a built-in 9V battery as well as from an external source. This facilitates its transportation to different locations within a plant for onsite measurement.

Compact and Lightweight
Bench meters rarely have been made this portable! HI 83211 measures only a few centimeters in height and width, and weighs merely 700 grams.

Spare Reagents
Order economical reagent sets to perform up to 100 tests.

Order Information:
HI 83211 is supplied with 2 cuvets, batteries, 12 Vdc adapter and instructions.

Specifications

Light Source 4 tungsten lamps with narrow band interference filter 420/525/575/610 nm
Light Detection 4 silicon Photocells
Power Supply 2 x 9V battery or 12 Vdc adapter
Auto Shut-off after 10 minutes of non-use
Environment 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% non-condensing
Dimensions 230 x 165 x 70 mm
Weight 640 g

Multi Parameter Specifications

ParameterRangeMethodReagent Code
Aluminum0.00 to 1.00 mg/LAluminonHI 93712-01
Ammonia LR0.00 to 3.00 mg/LNesslerHI 93700-01
Ammonia MR0.00 to 10.00 mg/LNesslerHI 93715-01
Chromium VI HR0 to 1000 µg/LDiphenylcarbohydrazineHI 93723-01
Chromium VI LR0 to 300 µg/LDiphenylcarbohydrazineHI 93749-01
Copper HR0.00 to 5.00 mg/LBicinchoninateHI 93702-01
Copper LR0 to 1000 µg/LBicinchoninateHI 95747-01
Cyanuric acid0 to 80 mg/LTurbidimetricHI 93722-01
Iodine0.0 to 12.5 mg/LDPDHI 93718-01
Iron HR0.00 to 5.00 mg/LPhenantrolineHI 93721-01
Iron LR0 to 400 µg/LTPTZHI 93746-01
Molybdenum0.0 to 40.0 mg/LMercaptoacetic acidHI 93730-01
Nickel HR0.00 to 7.00 g/LPhotometricHI 93726-01
Nickel LR0.000 to 1.000 mg/LPANHI 93740-01
pH6.5 to 8.5 pHPhenol redHI 93710-01
Phosphate HR0.0 to 30.0 mg/LAmino acidHI 93717-01
Phosphate LR0.00 to 2.50 mg/LAscorbic acidHI 93713-01
Phosphorus0.0 to 15.0 mg/LAmino acidHI 93706-01
Silica0.00 to 2.00 mg/LDimolybdateHI 93705-01
Silver0.000 to 1.000 mg/LPANHI 93737-01
Zinc0.00 to 3.00 mg/LZinconHI 93731-01
Reagents & Standards
HI 93712-01Aluminium, Aluminon Method (100 Tests)
HI 93700-01Ammonia LR, Nessler Method (100 Tests)
HI 93715-01Ammonia MR, Nessler Method (100 Tests)
HI 93723-01Chromium VI HR, Diphenylcarbohydrazide Method (100 Tests)
HI 93749-01Chromium VI LR, Diphenylcarbohydrazide Method (100 Tests)
HI 93702-01Copper HR, bicichoninate acid method (100 Tests)
HI 95747-01Copper, LR, Bicinchoninate Acid Method (100 Tests)
HI 93722-01Cyanuric Acid, Turbidimetric Method (100 Tests)
HI 93718-01Iodine, DPD Method (100 Tests)
HI 93721-01Iron HR, Phenanthroline Method (100 Tests)
HI 93746-01Iron LR, TPTZ Method (100 Tests)
HI 93730-01Molybdenum, Mercaptoacetic Method (100 Tests)
HI 93726-01Nickel HR, Photometric Method (100 Tests)
HI 93740-01Nickel LR, PAN Method (100 Tests)
HI 93710-01pH, Phenol Red Method (100 Tests)
HI 93717-01Phosphate HR, Amino Acid Method (100 Tests)
HI 93713-01Phosphate LR, Ascorbic Acid Method (100 Tests)
HI 93706-01Phosphorous, amino acid method (100 Tests)
HI 93705-01Silica (100 Tests)
HI 93737-01Silver, Pan Method (100 Tests)
HI 93731-01Zinc, Zincon Method (100 Tests)
ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us