วันอาทิตย์, พฤษภาคม 28, 2023

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

เครื่องมือวัดค่าการดูดกลืนแสง Boilers and Cooling Towers Multi-parameter Benchtop Photometer

HI 83205

Multi-parameter Photometer for Boilers and Cooling Towers

          HI 83205 presents engineers and maintenance personnel with an innovative and cost-effective way to monitor boilers and cooling towers. With just one unit, technicians can keep an eye on 24 parameters needed for proper and efficient functioning of their systems. The parameters that can be monitored include: iron, whose presence can be an important indication of corrosion; chlorine to circumvent microbiological fouling; dissolved oxygen, whose presence causes corrosion; silica can point to a contamination of the feed water while phosphate is important to reduce scaling.

These and many other vital parameters can now be measured with just one unit at a cost-per-test that is comparable with chemical test kits.

Order Information:
HI 83205 is supplied with 2 cuvets, bottle for D.O. test, batteries, 12 Vdc adapter and instructions.

Specifications

Light Source 4 tungsten lamps with narrow band interference filter 420/525/575/610 nm
Light Detection 4 silicon Photocells
Power Supply 2 x 9V battery or 12 Vdc adapter
Auto Shut-off after 10 minutes of non-use
Environment 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% non-condensing
Dimensions 230 x 165 x 70 mm
Weight 640 g

Multi Parameter Specifications

ParameterRangeMethodReagent Code
Aluminum0.00 to 1.00 mg/LAluminonHI 93712-01
Ammonia LR0.00 to 3.00 mg/LNesslerHI 93700-01
Ammonia MR0.00 to 10.00 mg/LNesslerHI 93715-01
Bromine0.00 to 8.00 mg/LDPDHI 93716-01
Chlorine dioxide0.00 to 2.00 mg/LChlorophenol redHI 93738-01
Chlorine, free0.00 to 2.50 mg/LDPDHI 93701-01
Chlorine, total0.00 to 3.50 mg/LDPDHI 93711-01
Chromium VI HR0 to 1000 µg/LDiphenylcarbohydrazineHI 93723-01
Chromium VI LR0 to 300 µg/LDiphenylcarbohydrazineHI 93749-01
Copper HR0.00 to 5.00 mg/LBicinchoninateHI 93702-01
Copper LR0 to 1000 µg/LBicinchoninateHI 95747-01
Hydrazine0 to 400 µg/Lp-DimethylaminobenzaldehydeHI 93704-01
Iron HR0.00 to 5.00 mg/LPhenantrolineHI 93721-01
Iron LR0 to 400 µg/LTPTZHI 93746-01
Molybdenum0.0 to 40.0 mg/LMercaptoacetic acidHI 93730-01
Nitrate0.0 to 30.0 mg/LCadmium reductionHI 93728-01
Nitrite HR0 to 150 mg/LFerrous sulfateHI 93708-01
Nitrite LR0.00 to 0.35 mg/LDiazotationHI 93707-01
Oxygen, dissolved0.0 to 10.0 mg/LWinklerHI 93732-01
pH6.5 to 8.5 pHPhenol redHI 93710-01
Phosphate HR0.0 to 30.0 mg/LAmino acidHI 93717-01
Phosphate LR0.00 to 2.50 mg/LAscorbic acidHI 93713-01
Silica0.00 to 2.00 mg/LHeteropoly blueHI 93705-01
Zinc0.00 to 3.00 mg/LZinconHI 93731-01
Reagents & Standards
HI 93712-01Aluminium, Aluminon Method (100 Tests)
HI 93700-01Ammonia LR, Nessler Method (100 Tests)
HI 93715-01Ammonia MR, Nessler Method (100 Tests)
HI 93716-01Bromine, DPD Method (100 Tests)
HI 93738-01Chlorine Dioxide, Chlorophenol Red Method (100 Tests)
HI 93701-01Chlorine, free, DPD Method (100 Tests)
HI 93711-01Chlorine, Total, DPD Method (100 Tests)
HI 93723-01Chromium VI HR, Diphenylcarbohydrazide Method (100 Tests)
HI 93749-01Chromium VI LR, Diphenylcarbohydrazide Method (100 Tests)
HI 93702-01Copper HR, bicichoninate acid method (100 Tests)
HI 95747-01Copper, LR, Bicinchoninate Acid Method (100 Tests)
HI 93704-01Hydrazine (100 Tests)
HI 93721-01Iron HR, Phenanthroline Method (100 Tests)
HI 93746-01Iron LR, TPTZ Method (100 Tests)
HI 93730-01Molybdenum, Mercaptoacetic Method (100 Tests)
HI 93728-01Nitrate, Cadmium Reduction Method (100 Tests)
HI 93708-01Nitrite HR, ferrous sulphate method (100 Tests)
HI 93707-01Nitrite LR, diazotization method (100 Tests)
HI 93732-01Dissolved Oxygen, Winkler Method
HI 93710-01pH, Phenol Red Method (100 Tests)
HI 93717-01Phosphate HR, Amino Acid Method (100 Tests)
HI 93713-01Phosphate LR, Ascorbic Acid Method (100 Tests)
HI 93705-01Silica (100 Tests)
HI 93731-01Zinc, Zincon Method (100 Tests)
ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us