วันเสาร์, กันยายน 30, 2023

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

เครื่องมือวัดค่าการดูดกลืนแสง Power Plants Comprehensive Benchtop Photometer

HI 83212
A Comprehensive Meter for Power Plants
Essential Parameters

• Ammonia levels are often tested in boiler feedwater and industrial waste.
• Chlorine is used to sanitize cooling towers and industrial equipment.
• Copper is often added to water to hinder growth of plankton and algae.
• Hydrazine has bactericidal properties and scavenges oxygen.
• Molybdenum is used as a corrosion inhibitor in cooling towers
• phosphate can enter water streams due to boiler blow-downs and is added to reduce scaling.
• Silica, on the other hand, can be a major source of scaling
• silver is a toxic pollutant and needs to be monitored in effluents.

These and other critical factors in power plants can now be measured with the HANNA® HI 83212 bench meter. To keep a tab on all these variables with just one meter, simply use the HI 83212 multi-parameter photometer.

Order Information:
HI 83212 is supplied with 2 cuvets, batteries, 12 Vdc adapter and instructions.

Specifications

Light Source 4 tungsten lamps with narrow band interference filter 420/525/575/610 nm
Light Detection 4 silicon Photocells
Power Supply 2 x 9V battery or 12 Vdc adapter
Auto Shut-off after 10 minutes of non-use
Environment 0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% non-condensing
Dimensions 230 x 165 x 70 mm
Weight 640 g
ParameterRangeMethodReagent Code
Ammonia LR0.00 to 3.00 mg/LNesslerHI 93700-01
Ammonia MR0.00 to 10.00 mg/LNesslerHI 93715-01
Chlorine, free0.00 to 2.50 mg/LDPDHI 93701-01
Chlorine, total0.00 to 3.50 mg/LDPDHI 93711-01
Copper HR0.00 to 5.00 mg/LBicinchoninateHI 93702-01
Copper LR0 to 1000 µg/LBicinchoninateHI 95747-01
Hydrazine0 to 400 µg/Lp-DimethylaminobenzaldehydeHI 93704-01
Molybdenum0.0 to 40.0 mg/LMercaptoacetic acidHI 93730-01
Phosphate HR0.0 to 30.0 mg/LAmino acidHI 93717-01
Phosphate LR0.00 to 2.50 mg/LAscorbic acidHI 93713-01
Phosphorus0.0 to 15.0 mg/LAmino acidHI 93706-01
Silica0.00 to 2.00 mg/LDimolybdateHI 93705-01
Silver0.000 to 1.000 mg/LPANHI 93737-01
Reagents & Standards
HI 93700-01Ammonia LR, Nessler Method (100 Tests)
HI 93715-01Ammonia MR, Nessler Method (100 Tests)
HI 93701-01Chlorine, free, DPD Method (100 Tests)
HI 93711-01Chlorine, Total, DPD Method (100 Tests)
HI 93702-01Copper HR, bicichoninate acid method (100 Tests)
HI 95747-01Copper, LR, Bicinchoninate Acid Method (100 Tests)
HI 93704-01Hydrazine (100 Tests)
HI 93730-01Molybdenum, Mercaptoacetic Method (100 Tests)
HI 93717-01Phosphate HR, Amino Acid Method (100 Tests)
HI 93713-01Phosphate LR, Ascorbic Acid Method (100 Tests)
HI 93706-01Phosphorous, amino acid method (100 Tests)
HI 93737-01Silver, Pan Method (100 Tests)
ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us