วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

อุปกรณ์วัดTubeTest (NANOCONTROL Quality control)

NANOCONTROL
Multistandard sewage outflow 1

incl. NANOCONTROL 100+ standard addition
Multistandard for the determination of COD, NO3-N, NH4-N, total-N and total-P for checking the NANOCOLOR ® testes 0-04, 0-26, 0-33, 0-64, 0-65, 0-81 and 0-92

Data and ordering information
REF 925 011
Sufficient for Standard solution: 12 – 120 determinations
Spike solution: 15 determinations
Shelf life at least 1 year

Checkable parameters and tests and concentrations of the standard solution
Parameter NANOCOLOR® test Concentration
Ammonium Test 0-04 Ammonium 10 3.0 mg/L NH4-N
COD Test 0-26 COD 160 114 mg/L COD
Test 0-33 COD 300 114 mg/L COD
Nitrate Test 0-65 Nitrate 8 6.00 mg/L NO3-N
Test 0-64 Nitrate 50 6.0 mg/L NO3-N
total-P Test 0-81 total-Phosphate 5 2.50 mg/L P
total-N Test 0-92 total-Nitrogen TNb 60 30.0 mg/L N

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us