วันจันทร์, มิถุนายน 24, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

อุปกรณ์วัด Tube Test (Spectrophotometer NANOCOLOR® VIS)

Spectrophotometer NANOCOLOR® VIS
VIS Spectrophotometer with reference detector technology (RDT)
The NANOCOLOR® VIS from MACHEREY-NAGEL is a powerful VIS spectrophotometer with monochromator (340-1100 nm) for universal use in all areas of water and waste water analysis. This includes municipal and industrial waste water, drinking water, process water, surface water, ground water as well as cooling and boiler feed water. The NANOCOLOR® VIS is also the ideal test unit for quality control in various fields of industry, such as food and beverage industries. 919150_v2_200
Save time
Fast measurements – NANOCOLOR® barcode technology
919150_Barcode_200  –  Fully automatic, instant cuvette detection
 –  Selection of test method and suitable wavelength, the actual measurement and storage of results are carried out automatically
Measurement without cuvette slot cover
 • The progressively designed optics is insensitive to external light and makes measuring straightforward
No cuvette adapter required
 • Universal cuvette slot for the use of round tubes (16 mm OD) and rectangular cuvettes (2, 10, 20, 50 mm) without any adapter
919150_Rundküvette_150919150_Rechteckküvette_10mm_150919150_Rechteckküvette_20mm_150919150_Rechteckküvette_50mm_150
Increase accuracy
Self-explanatory user guidance

Abb4_de

– All tests can be activated fast and easily
– Operation without complex and time-consuming training
User-friendly, backlit touchscreen
– All significant data and functions are clearly shown on the display
Manual with test instructions as pictograms
 –  Safe test procedures
 –  Clear instructions
 –  No confusion
Abb3

919150_Piktogramme_200
Assure results
Documentation of results according to GLP
919150_Display_CSB160_200

 –  Individual entries of sample number, sample location, user and dilution
 –  Graphic display of results, relating to measurement range and 20-80% range
Clear memory management
 –  GLP-conform storage of results with all supplementary information such as date, time, sample number, sample location, user and dilution
 –  Fast and easy access to stored results and data sets
919150_Handscanner_200 Time saving sample allocation with the NANOCOLOR® USB handheld scanner
 –  Easy administration of sample locations
 –  Classification of results within seconds
 –  Comfortable preparation of sample lists
Experience flexibility
Pre-programmed tests and free programming of user-defined applications
919150_Vorprogrammiert_200
 • Easy access to all photometric basic functions
 • More than 200 pre-programmed tests and special methods
 • Determination of the spectral absorption coefficient (SAC)
  at 436 nm
 • Colour determination according to DIN EN ISO 7887 at 3 wavelengths
 • Free programming of up to 100 user-defined methods
Meet specifications
Internal quality control according to
ISO 9001
919150_IQK4_200
 • Conformance to requirements of internal quality control (IQC)
 • Protection towards supervisors and authorities
 • Complete documentation of standard measurements

Measurement of standard solutions:

 • Automatic creation of printable standard determinations overview
 • Storage of all standard determinations
 • Integrated counter as reminder for determination of standards
925701_200 – Fast and easy self-monitoring of photometric accuracy with
NANOCONTROL NANOCHECK (REF 925 701)
Enjoy versatility
Nephelometric turbidity measurements according to EN ISO 7027

 

 • Determination of scattered light
  in an angle of 90° (nephelometric)
  at 860 nm in a range from
  1 to 1000 NTU/FNU
 • Absorption measurement in an angle
  of 180° (turbidimetric) at 550 nm in a
  range of 1 to 100 FAU and at 860 nm in a range of 1 to 400 FAU
 • Turbidity control in COD analysis
919150_Trübungsmessung_400 (1)
NANOCOLOR® pc Software for Spectrophotometer –
more power for your photometer
Convenient data export
919150_SW1_200


 –  Easy transfer of results and spectra to PC
 –  Data storage on USB stick (included in delivery)
Professional data and spectrum processing
 –  Easy processing of transferred data either with the NANOCOLOR®
pc software für Spektralphotometer or with standard software
Comprehensive spectrum analysis
919150_SW2_200
 –  Clearly displayed spectra
 –  Automatic and manual peak analysis
Photometer control via PC
 –  Convenient development and administration of special methods
 –  Numerous additional measuring programmes such as scan kinetics, microbiological functions et cetera
Manipulation-proof storage of data
919150_SW3_200
 –  Fully automatic creation of original files and data saving
with HASH-Code
Internal quality control (IQC)
 –  Generation of GLP-compliant test protocols
 –  Integrated testing of wavelength accuracy
 –  Easy checking of UV and VIS lamps
 –  Scattered light test according to DAB and PhEur
CIE-compliant colour measurements
Determination of colour index and colour spaces
In many industrial settings, the product’s colour is an important quality criterion. In order to establish a relationship between human colour perception and physical colour stimulus specifi cation, the International Commission on Illumination (CIE – commission internationale de l’éclairage) has, already in the year 1931, defi ned the CIE norm-valency system and CIE norm colour system, respectively. The above mentioned system constitutes the foundation for colour measurements with theNANOCOLOR® VIS.
919150_Farbe_690
MEBAK – beer colour, bitterness units, VDK and more
– Reliable determination of all important parameters like beer colour, bitterness units, vicinal diketones, total polyphenoles, anthocyanogenes, Iso – 𢠖 acids, photometrical iodine sample et cetera
919150_Bier_690
Technical data
Type: VIS Spectrophotometer with reference detector technology (RDT)
Light sources: Halogen lamp
Optical system: Monochromator
Wavelength range: 340-1100 nm
Wavelength accuracy: ± 1 nm
Wavelength resolution: 0.3 nm
Wavelength calibration: Automatic
Wavelength selection: Automatic, barcode, manual
Scan speed: 1 complete scan in less than 1 min
Spectral bandwidth: < 4 nm
Photometric range: ± 3.0 E in wavelength range 400-900 nm
Photometric accuracy: 0.005 E at 0.0 – 0.5 E; 1% at 0.5 – 2.0 E
Photometric linearity: < 0.5% at 2 E; = 1% at > 2 E
Stray light: < 0.5%
Measuring modes: More than 200 pre-programmed tests, 100 optionally programmable methods, absorbance, transmission, factor, kinetics, 2-point calibration, scan, nephelometric turbidity measurement
Cuvette holder: Test tubes 16 mm OD, rectangular cuvettes 2, 10, 20, 50 mm
Data memory: 1000 measured data sets, GLP conform
Display: Coloured, backlit LCD touchscreen
Operation: Barcode technology, display user guidance, touchscreen
Languages: de, en, fr, es, nl, it, hu, pl, pt, cz
External light: Insensitive, open cuvette slot
Interfaces: USB and bi-directional serial RS 232
Update: Via Internet / PC and USB stick (included in delivery)
Operating range: 10 – 40 °C , max. 80% relative humidity (without condensation)
Power supply: 12 V DC / 2.0 A
Dimensions L / W / H: 325 / 215 / 115 mm
Weight: 2 kg
Warranty: 2 years
  This device complies with the following directives:
– 2006/95/EC – Low-Voltage Directive
– 2004/108/EC – EMC Directive
Ordering information 
Spectrophotometer NANOCOLOR VIS
incl. PC software for spectrophotometers, quick reference guide, manual, dust cover, mains adaptor, USB cable, USB stick, calibration cuvette and certificate
REF 919 150
Accessories and spare parts:
Case for NANOCOLOR® VISREF 919 151
Cover for cuvette slot for NANOCOLOR® VISREF 919 152
Rechargeable battery for NANOCOLOR® VISREF 919 153
Halogen lamp forNANOCOLOR® VISREF 919 154
Dust cover for NANOCOLOR® VISREF 919 155
Mains adaptor NANOCOLOR® VISREF 919 156
NANOCOLOR® USB stickREF 919 123
Autosampler NANOCOLOR® AS 53REF 919 125
Handheld scanner for NANOCOLOR® spectrophotometersREF 919 134

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us