วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

อุปกรณ์วัด Tube Test (NANOCONTROL single standards )

NANOCONTROL single standards

NANOCONTROL single standards are ready-to-use standard solutions, which contain one substance in known concentration. The standards are supplied with a documentation form, in which expected concentration and given tolerance range (from/to) are stated for each parameter. In addition there is plenty of space for documentation of quality control. Application of NANOCONTROL standards permit easy analytical quality control and simplify the corresponding documentation. Instead of the water sample, the standard solution is used. The consistent use of NANOCONTROL standards leads to an objective proof of the accuracy of the analysis carried out with the NANOCOLOR® system and confirms the operator’s confidence in the reliability of the measured results.

NANOCONTROL AOX 3 Cat. No. 925 07
1.0 mg/l AOX
NANOCONTROL BOD5 Cat. No. 925 82
210 mg/l O2
NANOCONTROL Chlorine Cat. No. 925 17
1.00 / 0.80 mg/l Cl2
NANOCONTROL Chromate Cat. No. 925 24
2.0 / 0.4 mg/l CrO42-
NANOCONTROL COD 60 (also for TOC) Cat. No. 925 22
30 mg/l O2
12.0 mg/l C
NANOCONTROL COD 160 (also for TOC) Cat. No. 925 26
100 mg/l O2
40 mg/l C
NANOCONTROL COD 15000 Cat. No. 925 28
4.0 g/l O2
NANOCONTROL COD 1500 Cat. No. 925 29
400 mg/l O2
NANOCONTROL Nitrite Cat. No. 925 68
0.060 / 0.30 / 2.1 mg/l NO2-N
0.20 / 1.00 / 7.0 mg/l NO2-
NANOCONTROL Phosphate Cat. No. 925 76
1.00 mg/l PO4-P
3.07 mg/l PO43-
NANOCONTROL Sulphite 100 Cat. No. 925 90
50 mg/l SO32-

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us