วันจันทร์, มิถุนายน 24, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

อุปกรณ์วัด Tube Test (NANOCONTROL Multistandard seepage water)

NANOCONTROL
Multistandard seepage water

incl. NANOCONTROL 100+ standard addition
Multistandard for the determination of COD, NO3-N, NH4-N and ortho-P for checking the NANOCOLOR® tests 0-06, 0-08, 0-23, 0-28, 0-66, 0-55 and 0-79

Data and ordering information
Cat. No. 925 013
Sufficient for Standard solution: 15 – 300 determinations
Spike solution: 15 determinations
Shelf life at least 12 months

Checkable parameters and tests and concentrations of the standard solution
Parameter NANOCOLOR® test Concentration
Ammonium  Test 0-06 Ammonium 200 80 mg/l NH4-N
Test 0-08 Ammonium 100 40 mg/l NH4-N
COD Test 0-23 COD 10000 4.00 g/l CSB
Test 0-28 COD 15000 4.0 g/l CSB
Nitrate Test 0-66 Nitrate 250 30 mg/l NO3-N
gesamt-P Test 0-55 total-Phosphate 45 25.0 mg/l P
ortho-P Test 0-79 ortho-Phosphate 50 25.0 mg/l PO4-P

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us