วันจันทร์, มิถุนายน 24, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

อุปกรณ์วัด Tube Test (NANOCONTROL Multistandard Metals 1)

NANOCONTROL
Multistandard Metals 1

incl. NANOCONTROL 100+ standard addition
Multistandard for the determination of Cadmium, Chloride, Chromium, Iron, Fluoride, Sulfate and Zinc for checking the NANOCOLOR® tests 1-13, 0-14, 0-19, 0-21, 0-24, 1-25, 1-36, 0-37, 0-40, 1-42, 0-86, 1-95 and 0-96

Data and ordering information
REF 925 015
Sufficient for Standard solution: 15 – 60 determinations
Spike solution: 15 determinations
Shelf life 1 year or 6 weeks after opening

Checkable parameters and tests and concentrations of the standard solution
Parameter NANOCOLOR® test Concentration
Cadmium Test 1-13 Cadmium 0.10 mg/L Cd2+
Test 0-14 Cadmium 2 1.00 mg/L Cd2+
Chloride Test 0-19 Chloride 200 80 mg/L Cl-
Test 0-21 Chloride 50 20 mg/L Cl-
Chromium Test 0-243 Chromate 5 + total Chromium 1.0 mg/L Cr
Test 0-244 Chromate 5 + NanOx Metal 1.0 mg/L Cr
Test 1-253 Chromate + total Chromium 1.0 mg/L Cr
Iron Test 1-36 Iron 0.10 mg/L Fe3+
Test 0-37 Iron 3 1.00 mg/L Fe3+
Fluoride Test 0-40 Fluoride 2 1.0 mg/L F-
Test 1-42 Fluoride  1.00 mg/L F-
Sulfate Test 0-86 Sulfate 200 80 mg/L SO42-
Zinc Test 1-95 Zinc 0.10 mg/L Zn2+
Test 0-96 Zinc 4 1.00 mg/L Zn2+

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us