วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

อุปกรณ์วัด Tube Test (NANOCONTROL Multistandard drinking water )

NANOCONTROL
Multistandard drinking water

incl. NANOCONTROL 100+ standard addition
Multistandard for the determination of Aluminium, Ammonium, Chloride, Iron, Manganese and Sulphate for checking the NANOCOLOR® tests 1-02, 0-98, 1-05, 1-20, 0-21, 1-36, 0-37, 1-60, 0-58 and 0-86

Data and ordering information
Cat. No. 925 018
Sufficient for Standard solution: 15 – 30 determinations
Spike solution: 15 determinations
Shelf life at least 12 months

Checkable parameters and tests and concentrations of the standard solution
Parameter NANOCOLOR® test Concentration
Aluminium Test 1-02 Aluminium 0.50 mg/l Al3+
Test 0-98 Aluminium 07 0.50 mg/l Al3+
Ammonium Test 1-05 Ammonium 0.20 mg/l NH4-N
Chloride Test 1-20 Chloride 20 mg/l Cl-
Test 0-21 Chloride 50 20 mg/l Cl-
Iron Test 1-36 Iron 1.50 mg/l Fe3+
Test 0-37 Iron 3 1.50 mg/l Fe3+
Manganese Test 1-60 Manganese 1.50 mg/l Mn2+
Test 0-58 Manganese 10 1.5 mg/l Mn2+
Sulphate Test 0-86 Sulphate 200 120 mg/l SO42-

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us