วันจันทร์, มิถุนายน 24, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

อุปกรณ์วัด Tube Test (Heating block NANOCOLOR® VARIO 4)

Heating block NANOCOLOR® VARIO 4
Heating block of the future
Be safe
919300_Heizkurve Constant digestion conditions
 •  High temperature stability
•  Electronic overheating protection
•  Graphic display of heating curves
 
919300_Schutzplatte Maximum safety for the user
 •  Extra strong safety covers as contact
protection (10 mm, replaceable)
on the heating block surface
•  Lockable protective lids
•  Display alert in case of open protective lid
919300_Arretierung
Meet specifications
Internal quality control according to ISO 9001
 •  In conformance with requirements of internal quality control (IQC)
•  Comply with demands of supervisors and authorities
•  Heating curves to check temperature stability
•  Electronic temperature control and fully automatic calibration with the
NANOCOLOR® T-Set (REF 919 917)
 •  Comfortable data transfer via USB or serial interface RS 232
•  Easy generation of quality certificates in accordance to GLP with the
NANOCOLOR® T-Set software
919917
919300_T-Set_Kal NANOCOLOR® T-Set
Automatic temperature control and calibration of the heating blocks
 •  Connect the RS 232 plug of the T-Set to the heating block
•  Place the temperature sensor into the small bore located on the safety cover
919350_DisplayMenue 919350_DisplayProgA 919350_DisplayProgS
Select „T-Set“ in the menu Select the respective program Start the program
Universal thermometer for external temperature measurements
 •  Connect the RS 232 plug of the T-Set to the heating block
•  Dip the temperature sensor into the respective sample solution
•  The temperature is displayed in the heating block’s display

919300_TSetThermometer
919350_DisplayTSet2 919350_DisplayTSet
Save time
Intuitive operation
 •  Convenient input via icons
•  Quick and easy selection of heating programs
919300_displaystart 919300_displaytemp 919300_displayzeit 919300_displayprostart
Start screen Temperature selection Time selection Program start
Experience flexibility
919300_wH_mD The ideal size for any purpose
NANOCOLOR® VARIO 4: simultaneous digestion of up to 24 samples in two individually controlled heating units for a higher sample throughput
919300_Prog Standard programs and easy programming
 •  5 pre-programmed temperatures 70 / 100 / 120 / 148 / 160 °C
•  4 pre-programmed heating times 30 min / 60 min / 120 min / cont.
•  7 free memory locations between 40 -160 °C (1 °C increments)
•  8 free memory locations between 0h:01min – 9h:59min (1min increments)
Suitable for all NANOCOLOR® digestion methods
Application Temperature Time
COD (DIN ISO 15705) 148 °C 120 min
High-speed COD 160 °C 30 min
TOC 120 °C 120 min
total-Nitrogen 120 °C 30 min
total-Phosphorous 120 °C 30 min
Organic acids 100 °C 10 min
total-Metals (Cadmium, Chromate, Iron, Cobalt, Copper, Nickel, Zinc) 120 °C 30 min
AOX 120 °C 30 min
Hydrocarbons 148 °C 120 min
Programmable, user-defined programs 40 – 160 °C 0h:01min – 9h:59min
Technical Data
  919300_freigestellt
Instrument: NANOCOLOR® VARIO 4
Type: Programmable heating blocks for chemical-analytical digestions with 24 holes / for test tubes with 16 mm OD (outer diameter) / integrated protective lids
Display: Coloured, backlit LCD touch screen
Operation: Display menu guidance via touch screen
Temperatures: 5 pre-programmed temperatures: 70 / 100 / 120 / 148 / 160 °C
7 free memory locations for individual temperature settings
Temperature range: 40 – 160 °C (1 °C increments)
Temperature stability: ± 1 °C (according to DIN, EN, ISO and EPA methods)
Warm-up time: from 20 °C to 160 °C within 10 minutes
Heating times: 4 pre-programmed heating times: 30 min / 60 min / 120 min / cont.
8 free memory locations for individual heating times
Time range: 0h:01min – 9h:59min (increments 0h:01min)
Safety: Replaceable safety covers as contact protection
Lockable protective lids
Overheating protection
Interfaces: Bidirectional serial RS 232, USB A (master) and USB B (slave)
Analytical quality control: With NANOCOLOR® T-Set (REF 919 917)
optional fully automatic calibration and preparation of test certificates for instrument control and monitoring according to ISO 9001)
Update: Via internet and USB stick
Power supply: 110 – 230 V~, 50/60 Hz
Power consumption: 250/500 VA
Dimensions (B x T x H): 290 x 287 x 146 mm
Weight: approx. 3.2 kg
Marking: CE
Warranty: 2 years
Ordering information
NANOCOLOR® VARIO 4
Heating block incl. 2 protective lids, power line cord, USB cable, software-DVD, certificate and manual
REF 919 300
NANOCOLOR® T-Set
Electronic temperature sensor incl. software-DVD, certificate and manual
REF 919 917

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us