วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 5, 2023

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

อุปกรณ์วัด Tube Test (Digitalphotometer NANOCOLOR® 500 D)

Digitalphotometer NANOCOLOR® 500 D
Mircoprocessor controled filter photometer
The digital photometer NANOCOLOR® 500 D is the consequent development of our very successful photometer NANOCOLOR® 400 D. Adapted to our customers’ requirements, today and tomorrow, it is suitable for universal use in water and wastewater analysis. This includes municipal and industrial wastewater, drinking water, surface water, ground water as well as cooling and boiler water.
Save time and make your lab time easier
919500-vl-B1Fast measurements by NANOCOLOR® barcode technology
– Fully automatic, instant cuvette detection by the built-in laser scanner allows simple and fast routine analysis
– Selection of the test method and suitable wavelength, the actual measurement and storage of the measurement results are carried out automatically without having to use any other key
Measurement without cuvette slot cover
– The modern designed optics is insensitive to external light and allows straightforward measurements
Everything at a glance
– The modern, illuminated graphic display with user guidance shows all the important data at a glance.
Pre-programmed tests and photometric basic functions
– More than 100 pre-programmed tests with over 200 analysis programmes
– Straightforward call-up of all photometric basic functions, such as absorbance, factor, standard, transmission and kinetics
Experience precision and increase accuracy
Self-explanatory user guidance
– All tests and menu items can be activated fast and easily. The photometer can be operated without any complex and time-consuming training
Manual with test instructions, presented as pictograms
– Safe test procedures without complex instructions
Highly accurate measurements by high-quality optical components
– The high-precision optic warrented accurate results
Abb3
Assure results and meet specifications
IQC according to ISO 9001 with NANOCONTROL NANOCHECK
– Conformance to requirements of internal quality control (IQC) and protection towards supervisors and authorities
– Fast and easy control of photometric accuracy of theNANOCOLOR® 500 D with NANOCONTROL NANOCHECK
(Cat. No. 925 701) by the user himself

Documentation of results in accordance to GLP
– Individual entries of sample number, sample location, user and dilution

Clear memory management
– GLP-conform storage of the measured results with all supplementary information such as date, time, sample number, sample location, user and dilution
– Fast and easy access to stored results and data sets

Convenient export of data
– Easy transfer of measured results and spectra to various common PC formats (e.g. MS Excel)
– Direct print-out of measured data with the NANOCOLOR® thermal printer (Cat. No. 919 16)
Enjoy flexibility and be prepared for the future
No cuvette adapter required
– Round tubes (16 mm OD) and rectangular cuvettes (10, 20, 50 mm) can be used in the universal cuvette slot without any adapter
– Small accessories are not required

Programmable for user defined applications 
– Free programming of up to 100 user defined methods

Fast photometer update – free of charge
– At any time, stay up-to-date by easy programme updating via Internet/PC

In the field and in the lab
The standard built-in, robust high-performance battery with charge regulator allows continuous operation at 220V (110V) and up to 3000 on-site mains-independent measurements. The battery charge status is shown in the graphic display. In the power saving mode, the photometer switches off automatically after 10, 20… 120 min.
Technical data
Type: Filter photometer with microprocessor control, self-test and auto-calibration
Light sources: Tungsten lamp
Optical system: Automatic filter wheel with 10 interference filters
Wavelength: 345 / 365 / 436 / 470 / 520 / 540 / 585 / 620 / 690 / 800 nm
lus 2 compartments for additional filters
Wavelength accuracy: ± 2 nm
Wavelength calibration: Automatic
Wavelength selection: Automatic, barcode
Spectral bandwidth: 10 – 12 nm
Photometric range: ± 3.0 E
Measuring modes: More than 100 pre-programmed tests, 100 optionally programmable methods, absorbance, transmission, factor, kinetics
Cuvette holder: round tubes 14 mm ID, rectangular cuvettes 10, 20, 50 mm
Data memory: 500 measured data sets, GLP conform
Display: graphic display, backlight, 64 x 128 pixels
Operation: bar code technology, display user guidance, foil-covered push-buttons
External light: Insensitive, open cuvette slot
Interfaces: USB 1.1 and bidirectional serial RS 232
Update: Via Internet / PC
Operating range: 10-50 °C , max. 90% relative humidity (without condensation)
Power supply: 100 – 240V~, 50/60 Hz / 6V, 3.2 Ah via built-in battery with charge regulator and mains power supply
DimensionsL / B / H: 227 x 282 x 105 mm
Weight: 2,4 kg
Warranty: 2 years
This appliance comply with the following EC directives:
– 73/23/EEC of 19.02.1973 – Low-Voltage Directive
– 89/336/EEC of 03.05.89 (including amendment directive 92/31/EEC) – EMC Directive
Ordering information
Universal photometer NANOCOLOR® 500 D incl. software CD, manual, dust cover, mains power supply, USB cable, data cable and calibration cuvette in stable transport bagCat.No. 919 500

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us