วันพุธ, กรกฎาคม 24, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

อุปกรณ์วัด Multiparameter (GPS Multiparameter Meter pH/ORP/ISE, EC/TDS/Resistivity/Salinity/Seawater

HI 98290

GPS Multiparameter Meter pH/ORP/ISE, EC/TDS/Resistivity/Salinity/Seawater Specific Gravity, Turbidity, DO, Temperature and Atmospheric Pressure
Rugged, waterproof and easy to use, the HI 98290 is the ideal meters for field measurements of lakes, rivers and seas. Both meters display 1 to 12 parameters simultaneously from up to 15 user selectable parameters.

Combined with one of the HI 76×9829 series probes, the HI 98290 can measure water quality parameters such as pH, ORP, conductivity, turbidity, temperature, ions ions ammonium, nitrate, chloride (NH4+, NO3-—N or Cl-), dissolved oxygen concentration, resistivity, TDS, salinity, and seawater specific gravity. Atmospheric pressure is measured for DO compensation.

The HI 98290 with the GPS option incorporates a built-in GPS receiver and antenna that guarantees position accuracy. Measurements from specific locations are tracked with detailed coordinate information that can be viewed immediately on the display.

This meter features a graphic, backlit LCD that scales digits to fit up to 12 parameters and allows full configuration of each parameter measured along with an on-screen graphing capability.

HI 98290 incorporates comprehensive GLP features and the transferring of data via USB connection. The HI 98290’s HELP key displays context sensitive help. The alpha-numeric keypad offers a user friendly way to complete the input fields.

The Perfect Monitoring Tool

Water scientists and managers alike utilize data-collection programs as part of environmental monitoring. These programs are designed to reveal changes in water and the environment around it over time. Reliable, dependable measurements are required to monitor these changes and understand the contributions from seasonal fluctuations, weathering, as well as manmade pollution. The HI 7629829 or HI 7639829 intelligent autonomously logging probes can be left at the application site to autonomously log results without the aid of the HI 98290 or a PC. When it is time to retrieve the results the measurement data can be easily transferred to the meters or PC using HI 929829 software.

Sensors

Sensor replacement is quick and easy with screw type connectors and color coded sensors. The HI 98290 automatically recognizes sensor presence.

The HI 7609829-2 galvanic DO sensor with its fast response time can be ready at a moment’s notice. This probe features a replaceable membrane cap for easy maintenance.

The HI 7609829-3 4-electrode conductivity probe uses a polarographic measurement principle and ensures stable conductivity readings that are immune to polarization or surface coating. Absolute conductivity, temperature compensated conductivity, salinity, specific gravity and TDS determinations are possible with measurements from this sensor.

The new HI 7609829-4 EC/turbidity sensor is field replaceable and offers readings from both parameters at the same time.

All potentiometric sensors feature a double junction design and are gel filled to increase resistance to contamination. An ISE sensor can be used in place of the pH sensor and is automatically recognized. pH in mV readings are also displayed —ideal for troubleshooting.

A Great Combination

The use of HANNA’s microprocessor based multiparameter intelligent probes with HI 98290 meter will provide reliable data collection that can lead to an improved scientific understanding of the interconnections between natural, chemical and geological processes and man made pollution to effectively evaluate applications for waste-discharge permits, remediate contaminated sites and to protect or restore biological resources.

The HI 76×9829 probes utilize field replaceable sensors with auto-recognition. The sensors are housed with the probe electronics in a rugged housing with a water-tight cable connection. The base probe model permits the measurement of conductivity, pH/ORP (or an ISE), and dissolved oxygen. Other models permit turbidity and logging.

The probes are available with a choice of cable lengths such as 4 m and 10 m and 20 m (13, 33’) that utilize a DIN connection to interface with the meters. The probes are supplied with a maintenance kit in the carrying case versions. These new probes can be connected directly to a PC with the HI 96982910 USB adapter, and the HI 929829 PC software to communicate directly with the probes.

Reliable temperature measurements are a critical parameter of aquatic system monitoring. Temperature and temperature changes due to water releases can affect the ability of water to hold oxygen as well as the ability of organisms to resist certain pollutants. The intelligent probes incorporate an accurate thermistor that changes predictably with temperature changes. Accurate temperature reading in degrees Celsius, Kelvin or Fahrenheit are displayed and utilized by other detectors for temperature correction.

The pH or pH/ORP sensors incorporate the technology that has made HANNA so successful as a pH manufacturer. Reliable pH measurements are one of the most important indicators of water chemistry indicating the relative amount of free hydrogen and hydroxyl ions in the water. HANNA’s pH sensors utilize a resilient PEI body to protect them from solid particulates found water samples. Consistency and quality are the hallmarks of these sensors. Our differential measurement system further enhances the measurement reliability providing temperature corrected pH.

A choice of 3 ion selective electrodes is available for constant  reporting of common surface water contaminants. Nitrate, ammonium and chloride are available. Each ISE is a combination electrode incorporating an extremely constant reference spiral; all potentionmetric probes feature a double junction and solid gelled reference design. By utilizing conductivity, the HI 98290 can convert ion activity measurements to concentration units.

The HANNA 4-electrode conductivity probe using the polarographic measurement principal ensures stable conductivity readings. Electrolytic conductivity measures of the ability of water to conduct an electrical current. It is highly dependent on the amount of dissolved solids (such as salt) in the water. Absolute conductivity, temperature corrected conductivity, salinity, specific gravity and water hardness (TDS) determinations are possible with measurements from this sensor.

The oxygen dissolved in lakes, rivers, and oceans is crucial for the organisms and creatures living in it. If dissolved oxygen concentrations drop below normal levels in water bodies, the water quality degrades and the organisms begin to die off. The galvanic sensor does not require long polarization times so is ready for measurement at a moment’s notice. Our sensor also utilizes a replaceable cap design for ease of maintenance and a safe non-toxic electrolyte. DO readings are compensated for the effects of temperature (using the probes built-in temperature sensor) and atmospheric pressure (using the HI 98290’s internal atmospheric pressure sensor).

The new HANNA turbidity sensor is a replaceable design for instantaneous turbidity reading that conforms to ISO 7027 standards.  It provides measurements from 0.0 to 50.0 FNU;  and 50 to 1000 FNU. Turbidity is the amount of particulate matter that is suspended in water. Turbidity measures the scattering effect that suspended solids have on light: the higher the intensity of scattered light, the higher the turbidity. Material that causes water to be turbid include: clay, silt, finely divided organic and inorganic matter, soluble colored organic compounds, plankton and microscopic organisms.

Probes with the logging function have a logging memory that allows storage of up to 140,000 individual samples or 12,000 complete sample data sets with date and time stamp thus permitting up to a 35 day deployment with all channels logging at 10 minute intervals. Logging probes work with either rechargeable or standard batteries

The probe incorporates a temperature sensor for temperature compensation of all parameters.

Monitoring and Tracking

When data collection or monitoring requires tracking capabilities, two kinds of methods can be included with the data—timestamp and location.  The timestamp expresses the date and the time when the measurement was taken. The time and date (timestamp) are determined by the internal real time clock of the HI 98290. As for location of measurement, the HI 98290 offers two solutions. One is GPS tracking using the HI 98290’s internal 12 channel GPS receiver. The second is the FastTracker™ Tag ID system using ID encoded TAGs mounted at the location sites. Users simply touch the TAG receiver to the mounted TAG to store data along with location ID.

GPS (Global Positioning System) Enabled

The new HI 98290 features an internal 12 channel GPS receiver and antenna that calculates its position to track locations along with measurement data. The GPS tracks your location using satellites to within 30 ft (10 m) so you can be sure that you return to the same location for repeated measurements.

Users can connect to GPS tracking software such as Google™ Maps* to view locations where samples have been taken. Measurement information is shown right on the map.

Fast Tracker™—Tag Identification System

HANNA’s Fact Tracker™—Tag Identification System simplifies test logging. iButton®s with a unique ID can be installed at various sampling sites. When the matching connector on the meter contacts the location button, measurements are logged and labeled with the alphanumeric user-entered location ID. Location, date, time and measurements are logged into the meter which can be transferred to a PC. The Fast Tracker™ system complements the GPS for ultimate tracking.

iButton® Tags are Easy to Install

Install the optional TAGs near your sampling points for quick and easy iButton® readings. Each TAG contains a computer chip with a unique identification code encased in stainless steel. You can install a practically unlimited amount of TAGs. Additional TAGs can be ordered for all of your traceability requirements.

*Google™ is a registered trademark of Google™, inc.  HANNA Instruments® has no affiliation with Google™.

Choose your configuration –

METER ONLY, CARTON BOX PACKAGING
HI 98290-01     Meter only with GPS enabled,  charging adapter and instruction manual, 115VAC
HI 98290-02     Meter only with GPS enabled, charging adapter and instruction manual, 230VAC

METER AND PROBE ONLY, NO SENSORS, CARRYING CASE PACKAGING
HI 98295-01     HI 98290 with GPS and HI 7629829/4 logging probe for pH/pH+ORP/ISE, DO, EC, temperature, with 4 m (13.1’) cable, probe maintenance kit, charging adapter, instruction manual and hard carrying case, 115VAC
HI 98295-02     HI 98290 with GPS and HI 7629829/4 logging probe for pH/pH+ORP/ISE, DO, EC, temperature, with 4 m (13.1’) cable, probe maintenance kit, charging adapter, instruction manual and hard carrying case, 230VAC
HI 98296-01     HI 98290 with GPS and HI 7639829/4 logging probe for pH/pH+ORP/ISE, DO, EC+turbidity, temperature, with 4 m (13.1’) cable, probe maintenance kit, charging adapter, instruction manual and hard carrying case, 115VAC
HI 98296-02     HI 98290 with GPS and HI 7639829/4 logging probe for pH/pH+ORP/ISE, DO, EC+turbidity, temperature, with 4 m (13.1’) cable, probe maintenance kit, charging adapter, instruction manual and hard carrying case, 230VAC
HI 98297-01     HI 98290 with GPS and HI 7629829/10 logging probe for pH/pH+ORP/ISE, DO, EC, temperature, with 10 m (33’) cable, probe maintenance kit, charging adapter, instruction manual and hard carrying case, 115VAC
HI 98297-02     HI 98290 with GPS and HI 7629829/10 logging probe for pH/pH+ORP/ISE, DO, EC, temperature, with 10 m (33’) cable, probe maintenance kit, charging adapter, instruction manual and hard carrying case, 230VAC
HI 98298-01     HI 98290 with GPS and HI 7639829/10 logging probe for pH/pH+ORP/ISE, DO, EC+turbidity, temperature, with 10 m (33’) cable, probe maintenance kit, charging adapter, instruction manual and hard carrying case, 115VAC
HI 98298-02     HI 98290 with GPS and HI 7639829/10 logging probe for pH/pH+ORP/ISE, DO, EC+turbidity, temperature, with 10 m (33’) cable, probe maintenance kit, charging adapter, instruction manual and hard carrying case, 230VAC

Specifications
Range pH/mV of pH input 0.00 to 14.00 pH / ±600.0 mV
ORP mV ±2000.0 mV
Ammonium-
Nitrogen 0.02 to 200 ppm (as N)
Chloride 0.6 to 200 ppm
Nitrate-Nitrogen 0.62 to 200 ppm (as N)
Conductivity 0 to 200 mS/cm (absolute EC up to 400 mS/cm)
TDS 0 to 400000 mg/L or ppm (the maximum value depends on the TDS factor)
Resistivity 0 to 999999 Ω•cm; 0 to 1000.0 kΩ•cm; 0 to 1.0000 MΩ•cm
Salinity 0.00 to 70.00 PSU
Seawater σ 0 to 50.0 σt, σ0, σ15
Turbidity 0.0 to 99.9 FNU; 100 to 1000 FNU
Dissolved Oxygen 0.0 to 500.0%; 0.00 to 50.00 ppm
Atm. Pressure 450 to 850 mm Hg; 17.72 to 33.46 in Hg; 600.0 to 1133.2 mbar; 8.702 to 16.436 psi; 0.5921 to 1.1184 atm; 60.00 to 113.32 kPa
Temperature -5.00 to 55.00°C; 23.00 to 131.00°F; 268.15 to 328.15K
Resolution pH/mV of pH input 0.01 pH / 0.1 mV
ORP mV 0.1 mV
Ammonium-
Nitrogen 0.01 ppm to 1 ppm; 0.1 ppm to 200 ppm
Chloride 0.01 ppm to 1 ppm; 0.1 ppm to 200 ppm
Nitrate-Nitrogen 0.01 ppm to 1 ppm; 0.1 ppm to 200 ppm
Conductivity manual: 1 µS/cm; 0.001 mS/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm; 1 mS/cm; automatic: 1 µS/cm from 0 to 9999 µS/cm; 0.01 mS/cm from 10.00 to 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm from 100.0 to 400.0 mS/cm; automatic mS/cm: 0.001 mS/cm from 0.000 to 9.999 mS/cm; 0.01 mS/cm from 10.00 to 99.99 mS/cm; 0.1 mS/cm from 100.0 to 400.0 mS/cm
TDS manual: 1 mg/L (ppm); 0.001 g/L (ppt); 0.01g/L (ppt); 0.1 g/L (ppt); 1 g/L (ppt); autorange scales: 1 mg/L (ppm) from 0 to 9999 mg/L (ppm); 0.01 g/L (ppt) from 10.00 to 99.99 g/L (ppt); 0.1 g/L (ppt) from 100.0 to 400.0 g/L (ppt); autorange g/L (ppt) scales: 0.001 g/L (ppt) from 0.000 to 9.999 g/L (ppt); 0.01 g/L (ppt) from 10.00 to 99.99 g/L (ppt); 0.1 g/L (ppt) from 100.0 to 400.0 g/L (ppt)
Resistivity dependent on resistivity reading
Salinity 0.01 PSU
Seawater σ 0.1 σt, σ0, σ15
Turbidity 0.1 FNU from 0.0 to 99.9 FNU; 1 FNU from 100 to 1000 FNU
Dissolved Oxygen 0.1%; 0.01 ppm
Atm. Pressure 0.1 mm Hg; 0.01 in Hg; 0.1 mbar; 0.001 psi; 0.0001 atm; 0.01 kPa
Temperature 0.01°C; 0.01°F; 0.01K
Accuracy @ 20°C pH/mV of pH input ±0.02 pH / ±0.5 mV
ORP mV ±1.0 mV
Ammonium-
Nitrogen ±5% of reading or 2 ppm, whichever is greater
Chloride ±5% of reading or 2 ppm, whichever is greater
Nitrate-Nitrogen ±5% of reading or 2 ppm, whichever is greater
Conductivity ±1% of reading or ±1 µS/cm, whichever is greater
TDS ±1% of reading or ±1 mg/L, whichever is greater
Salinity ±2% of reading or ±0.01 PSU, whichever is greater
Seawater σ ±1 σt, σ0, σ15
Turbidity ±0.3 FNU or ±2% of reading, whichever is greater
Dissolved Oxygen 0.0 to 300.0%: ±1.5% of reading or ±1.0% whichever is greater; 300.0 to 500.0%: ±3% of reading; 0.00 to 30.00 ppm: ±1.5% of reading or 0.10 ppm, whichever is greater; 30.00 ppm to 50.00 ppm: ±3% of reading
Atm. Pressure ±3 mm Hg within ±15°C from the temperature during calibration
Temperature ±0.15°C; ±0.27°F; ±0.15K
Temperature
Compensation  automatic from -5 to 55°C (23 to 131°F)
GPS  12 channel receiver
Logging Memory
from Meter  44,000 records
Logging Interval  1 second to 3 hours
Computer Interface  USB (with HI 929829 software)
FastTracker™ TAG ID  yes
Waterproof Protection  IP67
Environment  0 to 50°C (32 to 122°F); RH 100%
Power Supply  1.5V alkaline C cells (4) / 1.2V NiMH rechargeable C cells (4), USB, 12V power adapter
Dimensions  221 x 115 x 55 mm (8.7 x 4.5 x 2.2”)
Weight  750g (26.5 oz.)

Accessories
Solutions
HI 9829-16  Turbidity Calibration Solution, 0 FNU, 230 mL
HI 9829-17  Turbidity Calibration Solution, 20 FNU, 230 mL
HI 9829-18  Turbidity Calibration Solution, 200 FNU, 230 mL
Accessories
HI 929829  PC Application Software
HI 7698291  USB Cable, PC to Meter
HI 76982910  USB cable, PC to Probe
HI 710046  Lighter Cigarette Cable
HI 7698290  Short Calibration Beaker
HI 7698293  Long Calibration Beaker
HI 7698294  Short Flow Cell
HI 7698297  Long, Quick Release Flow Cell
HI 7698295  Short Protective Shield
HI 7698296  Long Protective Shield
HI 920005  iButton® Tags
HI 710140  Hard Carrying Case
HI 710045  Power Supply Cable
Reagents & Standards
HI 9829-10/11  ISE Standards Kit for HI 7609829-10, 10 Sachets ea.
HI 9829-10  10 ppm Standard Sachets for HI 7609829-10 Ammonium ISE
HI 9829-11  100 ppm Standard Sachet for HI 7609829-10 Ammonium ISE
HI 9829-12/13  ISE Standards kit for HI 7609829-11 Chloride ISE
HI 9829-12  10 ppm Standard Sachets for HI 7609829-11 Chloride ISE
HI 9829-13  100 ppm Standard Sachet for HI 7609829-11 Chloride ISE
HI 9829-14/15  ISE Standards for 7609829-12 Nitrate ISE
HI 9829-14  10 ppm Standard Sachets for HI 7609829-12 Nitrate ISE
HI 9829-15  100 ppm Standard Sachets for HI 7609829-12 Nitrate ISE
Probes
HI 7609829-0  pH Sensor
HI 7609829-1  pH/ORP Sensor
HI 7609829-2  Dissolved Oxygen Sensor
HI 7609829-3  Conductivity Sensor
HI 7609829-4  Conductivity/Turbidity Sensor
HI 7609829-10  Ammonium ISE
HI 7609829-11  Chloride ISE
HI 7609829-12  Nitrate ISE
Quick Calibration Solutions
HI 9828-27  Quick Calibration Solution, 1 Gallon
HI 9828-25  Quick Calibration Solution, 500 mL
pH Calibration Solutions
HI 7010L  10.01 pH Buffer Solution
1 x 500 mL bottle
HI 7007L  7.01 pH Buffer Solution
1 x 500 mL bottle
HI 7004L  4.01 pH Buffer Solution
1 x 500 mL bottle
ORP Calibration Solutions
HI 7022L  ORP Test Solution at 470 mV @ 25°C/77°F)
1 x 500 mL bottle
HI 7021L  ORP Test Solution at (240 mV @ 25°C/77°F)
1 x 500 mL bottle
Dissolved Oxygen Solutions
HI 7040L  Zero Oxygen Solution
HI 7042S  Electrolyte Solution for Galvanic Probes
Conductivity Calibration Solutions
HI 7039L  5000 µS/cm EC Solution, 500 mL Bottle
HI 7035L  111800 µS/cm EC Solution, 500 mL Bottle
HI 7034L  80000 µS/cm EC Solution, 500 mL Bottle
HI 7033L  84 µS/cm EC Solution, 500 mL Bottle
HI 7031L  1413 µS/cm EC Solution, 500 mL Bottle
HI 7030L  12880 µS/cm EC Solution, 500 mL Bottle
Cleaning and Maintenance Solutions
HI 70300L  Electrode Storage Solution
1 x 500 mL bottle
HI 7061L  General Purpose Cleaning Solution
1 x 500 mL bottle

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us