วันเสาร์, พฤษภาคม 25, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

อุปกรณ์วัด Control System (Fertigation Control System panel mount, fertilization control by volume)

HI 8011

Fertigation Control System panel mount, fertilization control by volume

The HI 8011 fertigation controller provides up to 10 irrigation programs to irrigate up to 16 sectors using volume control. The start condition of the program, the irrigation sectors and the volume for each sector are user defined. The irrigation water is pH corrected based on the pH control, with acid or alkaline solution and can contain nutrients for crops based on up to 4 fertilizer receipts. Fertilizer dosing is performed based on the volumetric control (quantity of fertilizer is dosed in ratio with volume of irrigated water). Another important feature is related to the ability to manage an external back-up power supply. The start of irrigation programs based on the temperature variations (like antifreeze reaction) is  also a unique feature offered by this model. Agitator control and filter cleaning control are performed automatically. This instrument provides an alarm system and logging organized on three levels that are user selectable.

Irrigation control
Irrigation control differs based on the type of control: by irrigation water volume or by irrigation time; the number of sectors that have to be irrigated, the available sources of water for irrigation – one or more with or without reusing the irrigation drain water.

Irrigation control is started by opening the irrigation valves and starting the main irrigation pump. The control of all these elements is performed by the controller based on concepts of irrigation programs.

Irrigation programs
Up to 10 irrigation programs can be set by the user with different irrigation parameters: irrigation periods, type of irrigation control, irrigated sectors and volume or irrigation time specified for each sector, conditions to start irrigation such as time, accumulated solar radiation, low level in tanks (hydroponic crops), temperature variations, linked to another program, priority of program, number of repetitions.  For irrigation water, each program has a defined pH set point, EC set point (if the quantity of fertilizer is dosed according with conductivity), and receipt of fertilizers.  Control of agitators is specified by programs according with the irrigation  periods.

Irrigation water
The quality of irrigation water is assured by proper control of pH and the quantity of nutrients (fertilizers) present in irrigation water.

Fertilization control
Fertilizer can be dosed during irrigation using the Venturi tubes principal or with motorized valves. The control of the quantity of dosed fertilizer can be performed using the volume counters.
The system supports dosing from up to 4 fertilizer tanks with specific receipts.

The concentration of the fertilizer in irrigation water can be controlled based on the conductivity reading, proportional with irrigation water based on the receipt or ratiometric, in which case the certain quantity of fertilizers are added with the amount of programmed water.

pH control
The pH control is performed in order to adjust the pH of water to the irrigation program set point.
The pH correction can be performed with alkaline or acid solution based on the characteristic of the incoming water.

The control of pH and EC is performed with PID, PI or proportional control. The tuning of the PID control can be accomplished by the user manually, or automatically by the PID auto-tuning feature.

Agitators and filter cleaning
The automatic control of agitators used in fertilizers tanks and filter cleaning system complete the needs of a standard fertigation system.

In order to keep the fertilizer concentration constant before and during the irrigation program, the fertilizers are mixed in their tanks based on the agitators program. The system can manage up to two filters mounted to protect the probes and in-line dosing elements.

With differential presostates, the filters are monitored and when necessary, the irrigation programs are automatically suspended and washer filter cleaning is started. This process removes any deposits and sediments that may appear on filters to increase the systems life.

Redundancy of EC and pH probes
For safety reasons, the systems can be equipped with 2 conductivity probes and two pH electrodes in redundancy so that the system can generate an alarm in the case of reading differences between them. A third conductivity probe can be mounted to verify and compensate the incoming water conductivity.

Logging system
The logging of the controller can be selected on three levels: input reading variations, statistics of reading (average of pH and EC) or events (start of programs, opening valves, …).

Alarm system
The alarms of these systems are related to measured water quality parameters like conductivity and pH: out of range, differential reading between redundant probes; over dosing of conductivity or acid or alkaline correction solution, tanks at low level or no dosing detected by counter movement. Similar alarms can be generated after the units self-diagnostic tests are run.

Sensor connections
All the sensors: EC, pH, temperature are connected to the controller via transmitters.
pH and EC are temperature compensated on the transmitter level. The output of analog transmitters can be calibrated at two points for pH and conductivity. Also, the controller offers a calibration in two points for pH and one point for conductivity.

User interface and digital connection
The user interface is based on an 4 x 20 character line LCD, organized for settings and consultancy. The UI has multi-language support.

The RS232 connection permits the connection to a PC (dedicated PC software HI 800104).

Internal back-up system
The systems internal back-up power system offers a special feature; in the case of losing external power, the controller will stop the irrigations and memorize the irrigation programs that were not performed. The controller will start from the uncompleted programs  after power has been restored. The programs will be executed based on their priority level with full respect of the quantity of irrigation water, pH level, and concentration of fertilizers.

Additional features that can be found are control of the external power supply and control of mixing of different water sources (clean water, drain irrigation water).

Specifications
Irrigation Control  Time/volume control, 10 programs/5 priority levels with up to 99 repetition
Irrigation Start Condition  by Time, by solar radiation, by 5 external tank low level
Fertilization Control  by volume
Fertilizers  up to 4 valves
pH Control/Correction  Acid or alkaline, by vol.
Agitators Control  yes
Filter Control/Cleaning  2 differential presostate/2 filter cleaning relays
Fertilizer Tank Levels/Counters Control  no
Irrigation Counter  yes
Acid/Alkaline Tank Level/Counter Control  no
EC Inputs  no
pH Inputs  no
Temperature
Compensation  EC, pH
Solar Radiation Input  1; 0 to 2000 W/m2
Temperature  2
Wind Speed  yes
Engine Power Back-up  yes
Irrigated Sectors  up to 16
Mixing Source of Water  no
PC Connectivity  RS232
Alarms  yes, user selectable levels
Logging  yes, three levels
Power Supply  115V/220V ±10% 50Hz/60Hz
Dimensions  178 x 260 x 116 mm (7.1 x 10.4 x 4.6”)
Weight  3.4 Kg (7.5 lb.)

Accessories
Electrodes
HI 1001  Flow-thru Monitoring pH Electrode with BNC Connection and 3 m Cable
Solutions
HI 7004L  4.01 pH Buffer Solution
1 x 500 mL bottle
HI 7007L  7.01 pH Buffer Solution
1 x 500 mL bottle
HI 7039L  5000 µS/cm EC Solution, 500 mL Bottle
HI 70300L  Electrode Storage Solution
1 x 500 mL bottle
HI 7061L  General Purpose Cleaning Solution
1 x 500 mL bottle
Accessories
HI 710005  Power Adapter, 115 Vac to 12 VDC, US Plug
HI 710006  Power Adapter, 230 Vac to 12 VDC, European Plug
HI 3001  Flow-thru Conductivity Probe with 3 m cable
HI 60542  Electrode Holder for In-line Direct Pipe Installation, PG 13.5 Thread
HI 98143-22  pH and EC Transmitter with Galvanic Isolated Output
designed to be used with the HI 8000 series

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us