วันพุธ, พฤษภาคม 22, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

อุปกรณ์วัด Control System (Conductivity Process Digital Controller with Inductive Probe)

HI 720

Conductivity Process Digital Controller with Inductive Probe

HI 720 is a PID, PI, proportional or on/off EC/TDS controller with one or  two set points and includes an inductive conductivity probe.

The measurement configuration settings and EC and TDS control are saved separately and permits users to switch between EC and TDS without losing settings. TDS or a specific user defined curve can be used for concentration.

Temperature is continuously monitored using a temperature sensor (Pt100 or Pt1000 type) with ATC of conductivity. Conductivity temperature compensation parameters are fully customizable: linear or non-linear temperature compensation, reference temperature and temperature coefficient. Users can define the specific curve of temperature compensation.

The working conductivity range is user selectable and the conductivity calibration in one point is performed in a value that corresponds to the measurement range.

One or two analog controller outputs (0-20 or 4-20 mA) can be configured for recording of pH/ORP or controlling (only for models with PID), and up to 4 relays can be used to control the process or be connected with alarm status. Controller status is visable with LED’s on the front panel and on LCD.
The controller logging feature can save the last 100 error, configuration, calibration and cleaning events. This information can be accessible from a PC through RS485 and HI 92500 software.
The controller also has a full auto diagnostic procedure. A cleaning procedure of the EC inductive probe is also available.

In-Line Cleaning
The cleaning feature allows an automatic cleaning action of the probe. To perform cleaning, the controller activates an external device (pump). Cleaning actions never take place if no relay is configured for cleaning. Cleaning can be of two types:
1.Simple cleaning: with water only, it can be triggered only by a timer (periodical cleaning) or by an error for which a cleaning action can be configured.
2.Advanced cleaning (optional): with water and detergent, it can be triggered by the following events:
•Timer; Digital input or RS485 command (external trigger);
•Timer and digital input or RS485 command (external trigger);
•Timer masked by the digital input (i.e. disabled when the digital input is on);
•Error for which a cleaning action can be configured

EC Inductive Probe Theory of Operation

This instrument allows conductivity measurements without any electrical contact between electrodes and process fluid. The measurement is based on inductive coupling of two toroidal transformers by the liquid.

The instrument supplies a high frequency, reference voltage to the “Drive Coil”, and a strong magnetic field is generated in the toroid.

The liquid passes through the hole in the toroid and can be considered as one turn secondary winding. The magnetic field induces a voltage in this liquid winding, the current induced in the flow is proportional to this voltage, and the conductance of the liquid one-turn winding is in accordance to Ohm’s law.

The conductance is proportional to the specific conductivity and a constant factor determined by the sensor geometry and installation.

The liquid also passes through the second toroid and therefore the liquid turn can be considered as a primary winding of the second toroidal transformer. The current in the liquid will create a magnetic field in the second toroid, and the induced current can be measured as an output.

The output current of this “receive coil” is therefore proportional to the specific conductivity of process liquid.

For an inductive cell, the cell constant is defined as the measured conductivity, obtained by making a loop through the sensor with a resistor R, multiplied by that R value.

The cell constant depends only on the sensor geometry. However, when the probe is immersed in a liquid, the induced current in the solution is affected by the piping or any other container where the probe is inserted. This effect is negligible when there is an area of at least 3 cm of liquid around the cell.

Otherwise, it is necessary to multiply measurements by the installation factor: Conductivity = (cell constant)(installation factor)/(measured resistance). The installation factor is < 1 for conductive piping/containers, and > 1 for nonconductive piping/containers.

Since this type of sensor has no electrodes, common problems such as polarization and contamination are eliminated and will not affect the performance of the electrodeless sensor.

Specifications
Range Conductivity 0 to 2000 mS/cm (autoranging)
Temperature -30 to 130°C / -22 to 266°F
Resolution Conductivity 1 µS/cm (0 to 1999 µS/cm); 0.01 mS/cm (2.00 to 19.99 mS/cm); 0.1 mS/cm (20.0 to 199.9 mS/cm); 1 mS/cm (200 to 2000 mS/cm)
Temperature 0.1°C / 0.2°F
Accuracy @ 20°C Conductivity ±2% f.s.
Temperature ±0.5°C / ±1°F
Temperature
Compensation  automatic or manual, -30 to 130°C
Temperature
Probe  three-wire or two-wire Pt100 or Pt1000 sensor with automatic recognition and damage test
Digital Input  digital transmitter, hold and advanced cleaning inputs
Digital Output  one digital insulated contact closed upon hold mode
Analog Output  one or two independent outputs; 0-22 mA (configuring as 0-20 mA or 4-20 mA)
Digital Serial Output  RS485
Dosing Relay  1, 2, 3 or 4 electromechanical relays SPDT; 5A-250 VAC, 5A-30 VDC (resistive load); fuse protected: 5A, 250 V fuse
Alarm Relay  1 electromechanical relay SPDT; 5A-250 VAC, 5A-30 VDC (resistive load); fuse protected: 5A, 250 V fuse
Installation Category  II
Power Supply  24 VDC/ac, or 115 VAC or 230 VAC or 100 VAC ±10%, 50/60 Hz; fuse protected: 400 mA, 250 V fast fuse
Power Consumption  10 VA
Max Oscillation
Frequency  8 MHz
Environment  0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 85% non-condensing
Enclosure  single case 1/2 DIN
Weight  approximately 1.6 kg (3.5 lb.)

Accessories
Accessories
BL Series Pumps
Blackstone Dosing Pumps
HI 92500  Windows® Compatible Software for Micro-processor-based Process Controllers
HI 98501  Checktemp® C Electronic Digital Thermometer
HI 98502  Checktemp® °F Electronic Digital Thermometer
Probes
HI 7610  Stainless Steel Temperature Probe, Pt100 Sensor

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us