วันศุกร์, มิถุนายน 14, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

อุปกรณ์วัด Conductivity/TDS (Bench-Top Multi-Range Conductivity Meter with ATC and Analog Output )

HI 23151

Bench-Top Multi-Range Conductivity Meter with ATC and Analog Output 

The HI 23151 Bench-Top Multi-Range Conductivity Meter is a multi-range meter with built-in automatic temperature compensation for Conductivity measurements. The HI 23151 replaces EC 215R and features a large, easy to read LCD, solution holders and an attractive redesigned case.

The HI 23151 utilizes a four ring potentiometric probe with platinum sensor that offers greater versatility and accuracy over typical amperometric designs.  A potentiometric probe works on the principal of induction which eliminates the effects of polarization (a common problem of amperometric systems). Two outer rings apply an alternating voltage and induce a current loop in the solution while two inner rings measure the voltage drop induced by the current loop (which is dependent on the conductivity of the solution). By utilizing the 4-ring method, it is possible to measure very low to high conductivity levels (up to 200 mS/cm) without changing probes. 

The temperature coefficient correction is adjustable from 0 and 2.5%/°C. 

FEATURES/BENEFITS: 

 • Four ring potentiometric platinum probe
 • Four measurement ranges
 • ±1% F.s. accuracy
 • Manual calibration
 • Analog output
 • Automatic Temperature Compensation
 • Large LCD
 • Built-in Solution Holders

FEATURES IN DEPTH: 
Four ring probe – This allows for 1 probe to measure 4 ranges with no polarization effect.  It provides an increased accuracy (1% F.S.) over amperometric style meters.

Analog output – Allows a recording device to be connected to the meter. 

Manual calibration –  This simple to use feature allows the HI2315 Bench-Top Conductivity Meter to be calibrated to any value within the measurement ranges (0.0 to 199.9 µs/cm; 0 to 1999 µs/cm; 0.00 to 19.99 ms/cm; 0.0 to 199.9 ms/cm)   It is also less expensive than models with auto-calibration. 

Manual adjustable temperature correction coefficient (ß = Beta) – This simple to use feature allows for different temperature correction coefficients to be used based on the sample being tested.  It is adjustable from 0-2.5%/°C. 

Automatic Temperature Compensation – This helps provide the HI 23151 with higher accuracy since conductivity is very sensitive to temperature variations. 

Large LCD – The new, larger LCD is bright and easy to read. 

Built-in Solution Holders – The HI 23151 has solution holders built into the casing.  This convenient feature saves space and prevents solutions from tipping over. 

Recessed Connector Bay – Protects connectors from liquids. 

PRIMARY APPLICATIONS: 

 • Municipal drinking water, environmental studies
 • Printing industry – Fountain solution maintenance
 • Water Treatment – Boiler/Cooling Tower water quality
 • Agriculture – Fertilizer concentration
 • Food processing – salt levels in food. (i.e. making pickles)
 • Education – Teach students about EC

Electrodes 
HI 76303 Platinum 4-Ring Potentiometric Conductivity Probe with internal temperature sensor, DIN connector and 1 m (3.3′) cable

Solutions 
HI 5030-12 12880 µS/cm EC Solution (120ml)
HI 5031-12 1413 µS/cm EC Solution (120ml)
HI 5033-12 84 µS/cm EC Solution (120ml)
HI 5034-12 80000 µS/cm EC Solution (120ml)
HI 7035L 111800 µS/cm EC Solution (500ml)
HI 7039L 5000 µS/cm EC Solution (500ml)
HI 7061L Cleaning Solution (500ml)

Accessories 
HI76404 Electrode Holder
HI 710005 Power Adapter, 115 Vac to 12 VDC, US Plug
HI 710006 Power Adapter, 230 Vac to 12 VDC, European Plug
HI 740036P 100 mL Plastic Beaker

Order Information:
HI 23151-01 (115V) and HI 23151-02 (230V) are supplied with HI 76303 Platinum 4-Ring Potentiometric Conductivity Probe, 12 VDC adapter and instruction manual.

Specifications

Range0.0 to 199.9 µs/cm; 0 to 1999 µs/cm; 0.00 to 19.99 ms/cm; 0.0 to 199.9 mS/cm
Resolution0.1 µs/cm; 1 µs/cm; 0.01 mS/cm; 0.1 mS/cm
Accuracy (@20°C/68°F)±1% F.s. (excluding probe error)
CalibrationManual, one point
Temperature CompensationAutomatic, 0 to 50°C (32 to 122°F)with ß adjustable from 0 to 2.5%/°C
Analog Output0 to 5 Vcc not isolated on each range
ProbeHI 76303, platinum four ring conductivity probe with internal temperature sensor, Din connector and 1 m (3.3’) cable (included)
Power Supply12 VDC adapter (included)
0 to 50°C (32 to 122°F); RH max 95% non-condensing

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us