วันพุธ, กรกฎาคม 24, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

อุปกรณ์วัด ซีโอดี (Photometer multiparameter wastewater with COD)

HI 83214

Photometer multiparameter wastewater with COD
HI 83214 is a complete instrument, which operates on different scales and with different methodologies, which make it suitable to the control of the most important parameters of the waste water. In addition to the COD, allows the analysis of total phosphorus, total nitrogen and ammonia. These parameters are monitored both for evaluating the efficiency of a process, both to satisfy the limits placed on the water outlet.
The methodology of analysis involves the addition of the sample into vials containing the correct amount of liquid reagents, and then the reading direct in the instrument. The analysis of nitrogen and total phosphorus requires digestion through the use of the reactor HI 839 800. The waste water is thus explored in full with a single instrument.
RS232 serial port is used to connect the instrument to a computer, allowing you to download with the measurements carried out for the purpose of documentation through the appropriate management software HI 92 000 (Windows ® compatible).

Specifications HI 83214
Parameter Scale Resolution Precision Method
Ammonia High Range from 0 to 100 mg / l 1 mg / l ± 3 to 50 mg / l Nessler
Ammonia, low range (HI 83214) from 0.00 to 3.00 mg / l 0.01 mg / l ± 0.03 mg / l 1.50 mg / l Nessler
Total nitrogen scale high from 10 to 150 mg / l 1 mg / L ± 3 to 75 mg / l Chromotropic acid
Total nitrogen low scale from 0.0 to 25.0 mg / l 0.1 mg / L ± 0.5 to 15.0 mg / l Chromotropic acid
Free chlorine (HI 83214 and HI 83224) from 0.00 to 5.00 mg / l 0.01 mg / l (0.00 to 0.99 mg / l) and 0.10 mg / l (above 0.99 mg / l) ± 0.04 mg / l 1.00 mg / l USEPA 330.5 and 4500-Cl G – DPD
Total chlorine (HI 83214 and HI 83224) from 0.00 to 5.00 mg / l 0.01 mg / l (0.00 to 0.99 mg / l, 0.10 mg / L above 0.99 mg / l) ± 0.04 mg / l 1.00 mg / l USEPA 330.5 and 4500-Cl G – DPD
COD high range from 0 to 15000 mg / l 10 mg / l ± 220 to 10000 mg / l Dichromate
COD Low Range EPA from 0 to 150 mg / l 1 mg / l ± 4 to 150 mg / l Dichromate
COD Low Range ISO from 0 to 150 mg / l 1 mg / l ± 4 to 150 mg / l Dichromate
COD Low Range Mercury Free from 0 to 150 mg / l 1 mg / l ± 4 to 150 mg / l Dichromate Hg without
COD medium scale EPA from 0 to 1500 mg / l 1 mg / l ± 22 to 1000 mg / l Dichromate
COD medium scale ISO from 0 to 1000 mg / l 1 mg / l ± 22 to 1000 mg / l Dichromate
COD medium scale Hg from 0 to 1500 mg / l 1 mg / l ± 22 to 1000 mg / l Dichromate Hg without
Phosphorus acid hydrolyzable from 0.00 to 5.00 mg / l 0.01 mg / l ± 0.06 to 2.50 mg / l Ascorbic acid
Reactive phosphorus from 0.00 to 5.00 mg / l 0.01 mg / l ± 0.05 to 2.50 mg / l Ascorbic acid
Reactive phosphorus scale high 0.0 to 100.0 mg / l 0.1 mg / l ± 3.0 to 75.0 mg / l Acid vanadomolibdofosforico
Total phosphorus from 0.00 to 3.50 mg / l 0.01 mg / l ± 0.06 to 2.50 mg / l Ascorbic acid
Total Phosphorus High Range 0.0 to 100.0 mg / l 0.1 mg / l ± 3.0 to 75.0 mg / l Acid vanadomolibdofosforico
Nitrates (HI 83214) from 0.0 to 30.0 mg / l 0.1 mg / l ± 0.5 mg / l 25.0 mg / l Chromotropic acid

Parameter
Light Source 3 tungsten lamps with narrow band interference filter 420/525/610 nm in
Light Sensor 3 silicon photocells
Supply 2 x 9V or 12V DC power supply, automatic switch-off after 10 minutes of inactivity
Terms of use 0 to 50 ° C max 95% RH non-condensing
Dimensions and weight 230 x 165 x 70 mm / 640 g

Accessories HI 83214
HI 151-00 Checktemp 4 C – thermometer with probe folding pocket compass stainless steel (readings ° C) function and Cal-Check ®
HI 3898 Kit for the analysis of chlorides (0-1000 mg / l)
HI 710006 12 Vac adapter Vdc/230
HI 731311 Glass vial with cap (dia 13 mm, h 95 mm) for COD analyzers (5 pcs.)
HI 731318 For wiping cuvets (4 pcs.)
HI 731321 Cuvet glass (dia 16 mm, h 63 mm), with inner cap, for photometers series HI937xx and HI832xx (4 pcs.)
HI 731325N Cuvette Cap for HI 731321 (dia 22 mm, h 12 mm), for HI 837xx series photometers (4 pcs.)
HI 731340 Micropipette fixed volume 200 l
HI 731341 Micropipette fixed volume 1000 l
HI 731342 Micropipette fixed volume 2000 l
HI 731350 Micropipet tip of 200 l (25 pcs.)
HI 731351 Micropipet tip to 1000 l (25 pcs.)
HI 731352 Micropipet tip to 2000 l (4 pcs.)
HI 740216 Buckets for measuring system COD
HI 740217 Protective shield for thermoreactor
HI 839800-02 Thermoreactor, 230 Vac
HI 92000 Windows ® compatible software for PC connection
HI 920010 RS232 cable for connection to PC for benchtop
HI 93701-01 Reagent Kit Replacement powder for photometers, free chlorine low range (100 tests)
HI 93701-03 Reagent Kit Replacement powder for photometers, free chlorine low range (300 tests)
HI 93701-F Liquid reagents kit parts for photometers, free chlorine low range (300 tests)
HI 93701-T Liquid reagent kit parts for photometers, free and total chlorine low range (100 total chlorine tests + 200 Free Chlorine tests or 300 tests free chlorine)
HI 93703-50 Cuvette cleaning solution, 230 mL bottle
HI 93711-01 Reagent Kit Replacement powder for photometers, total chlorine low range (100 tests)
HI 93711-03 Reagent Kit Replacement powder for photometers, total chlorine low range (300 tests)
HI 93754A-25 Reagents for COD Low Range EPA (25 tests)
HI 93754B-25 Reagents for COD EPA medium scale (25 tests)
HI 93754C-25 Reagents for COD high range (25 tests)
HI 93754D-25 Reagents for COD, low range, no mercury dichromate method (25 tests)
HI 93754E-25 Reagents for COD, medium scale, without mercury dichromate method (25 tests)
HI 93754F-25 Reagents for COD, low scale ISO dichromate method (25 tests)
HI 93754G-25 Reagents for COD, medium scale ISO dichromate method (25 tests)
HI 93758A-50 Reagent tubes for reactive phosphorus (50 tests)
HI 93758B-50 Reagent tubes for phosphoric acid hydrolysable (50 tests)
HI 93758C-50 Reagent tubes for total phosphorus (50 tests)
HI 93763A-50 Reagent tubes for reactive phosphorus scale high (about 45 tests)
HI 93763B-50 Reagent tubes for total phosphorus scale high (about 45 tests)
HI 93764A-25 Reagent tubes for ammonia low scale (25 tests)
HI 93764B-25 Reagent tubes for ammonia scale high (25 tests)
HI 93766-50 Reagent tubes for nitrate (50 tests)
HI 93767A-50 Reagent tubes for total nitrogen (about 45 tests)
HI 93767B-50 Reagent tubes for total nitrogen scale high (about 45 tests)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us