วันพุธ, กรกฎาคม 24, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

อุปกรณ์วัด ซีโอดี COD (COD analysis system for the recognition of samples through bar code)

HI 83224 to 02.
   COD analysis system for the recognition of samples through bar code
HI83224 è un Colorimetro Banco da di Grado Misurare in the 15th Parametri E Dotato di una prima Assisterà Potente Interfaccia Interattiva Che vi, durante l’E dopo Analisi.
Una Caratteristica estremamente utile è il Riconoscimento Automatico dei Campioni Tramite Codice a barre. Che questo Infatti Strumento Identifica Viene Inserita nella Cella di ogni Fiala misura, Riconoscendo Scala di Campione E misura.
Premendo il momento Tasto HELP in Qualsiasi, la da una Schermata Corrente Verra Immediatamente Supportata Ausiliaria Contenente Informazioni Specifiche, Istruzioni E Opzioni Selezionabili. La Modalità “Istruttiva” può essere il Attraverso Dall’operatore Disattivata Attivata o di Programmazione menu.
HI83224 può Connesso Ad un essere una Normale Porta Attraverso PC USB Software Applicativo il Ed HANNA HI92000, Windows ® compatibile (Opzionale), Che l’Aiuta Utente. nella gestione dei risultati.

HI 83224-02 Specifications
Parameter Scale Resolution Precision Method
Ammonia High Range from 0 to 100 mg / l 1 mg / l ± 3 to 50 mg / l Nessler
Ammonia, low range (HI 83214) from 0.00 to 3.00 mg / l 0.01 mg / l ± 0.03 mg / l 1.50 mg / l Nessler
Total nitrogen scale high from 10 to 150 mg / l 1 mg / L ± 3 to 75 mg / l Chromotropic acid
Total nitrogen low scale from 0.0 to 25.0 mg / l 0.1 mg / L ± 0.5 to 15.0 mg / l Chromotropic acid
Free chlorine (HI 83214 and HI 83224) from 0.00 to 5.00 mg / l 0.01 mg / l (0.00 to 0.99 mg / l) and 0.10 mg / l (above 0.99 mg / l) ± 0.04 mg / l 1.00 mg / l USEPA 330.5 and 4500-Cl G – DPD
Total chlorine (HI 83214 and HI 83224) from 0.00 to 5.00 mg / l 0.01 mg / l (0.00 to 0.99 mg / l, 0.10 mg / L above 0.99 mg / l) ± 0.04 mg / l 1.00 mg / l USEPA 330.5 and 4500-Cl G – DPD
COD high range from 0 to 15000 mg / l 10 mg / l ± 220 to 10000 mg / l Dichromate
COD Low Range EPA from 0 to 150 mg / l 1 mg / l ± 4 to 150 mg / l Dichromate
COD Low Range ISO from 0 to 150 mg / l 1 mg / l ± 4 to 150 mg / l Dichromate
COD Low Range Mercury Free from 0 to 150 mg / l 1 mg / l ± 4 to 150 mg / l Dichromate Hg without
COD medium scale EPA from 0 to 1500 mg / l 1 mg / l ± 22 to 1000 mg / l Dichromate
COD medium scale ISO from 0 to 1000 mg / l 1 mg / l ± 22 to 1000 mg / l Dichromate
COD medium scale Hg from 0 to 1500 mg / l 1 mg / l ± 22 to 1000 mg / l Dichromate Hg without
Acid hydrolysable phosphorus (HI 83224) from 0.00 to 1.60 mg / l (P) 0.01 mg / l ± 0.02 to 0.80 mg / l Ascorbic acid
Reactive phosphorus (HI 83224) from 0.00 to 1.60 mg / l (P) 0.01 mg / l ± 0.02 to 0.80 mg / l Ascorbic acid
Reactive phosphorus scale high (HI 83224) from 0.0 to 32.6 mg / l (P) 0.1 mg / l ± 1.0 to 25.0 mg / l Acid vanadomolibdofosforico
Total phosphorus (HI 83224) from 0.00 to 1.15 mg / l (P) 0.01 mg / l ± 0.02 to 0.80 mg / l Ascorbic acid
Total phosphorus scale high (HI 83224) from 0.0 to 32.6 mg / l (P) 0.1 mg / l ± 1.0 to 25.0 mg / l Acid vanadomolibdofosforico
Nitrates (HI 83214) from 0.0 to 30.0 mg / l 0.1 mg / l ± 0.5 mg / l 25.0 mg / l Chromotropic acid

Parameter 
Light Source tungsten lamps with filters of narrow band interference
Light Sensor silicon photocells
Retention up to 200 samples
Terms of use 0 to 50 ° C max 95% RH non-condensing
Supply 230 Vac
Dimensions and weight 235 x 212 x 143 mm / 2.3 kg

Accessories HI 83224-02
HI 731318 For wiping cuvets (4 pcs.)
HI 731340 Micropipette fixed volume 200 l
HI 731341 Micropipette fixed volume 1000 l
HI 731342 Micropipette fixed volume 2000 l
HI 731350 Micropipet tip of 200 l (25 pcs.)
HI 731351 Micropipet tip to 1000 l (25 pcs.)
HI 731352 Micropipet tip to 2000 l (4 pcs.)
HI 740143 Graduated syringe (6 pcs.)
HI 740144P Syringe tip (10 pcs.)
HI 740216 Buckets for measuring system COD
HI 740217 Protective shield for thermoreactor
HI 740235 Adapter for COD
HI 839800-02 Thermoreactor, 230 Vac
HI 92000 Windows ® compatible software for PC connection
HI 93703-50 Cuvette cleaning solution, 230 mL bottle
HI 94754A-25 Reagents for COD Low Range EPA, dichromate method, with bar code for the automatic detection reagent (25 tests)
HI 94754B-25 Reagents for COD medium scale EPA, dichromate method, with bar code for the automatic detection reagent (25 tests)
HI 94754C-25 Reagents for COD High Range EPA, dichromate method, with bar code for the automatic detection reagent (25 tests)
HI 94754D-25 Reagents for COD low range, Dichromate method without mercury, bar code for the automatic detection reagent (25 tests)
HI 94754E-25 Reagents for COD medium scale, dichromate method without mercury, bar code for the automatic detection reagent (25 tests)
HI 94754F-25 Reagents for COD Low Range ISO 15705, bar code for the automatic detection reagent (25 tests)
HI 94754G-25 Reagents for COD medium scale ISO 15705, bar code for the automatic detection reagent (25 tests)
HI 94754H-25 Reagents for COD, dichromate method compatible with bar code for the automatic detection reagent (25 tests)
HI 94758A-50 Reagents in a test tube for reactive phosphorus, ascorbic acid method, with barcode for the automatic recognition of the reagent (50 tests)
HI 94758B-50 Reagent tubes for acid hydrolysable phosphorus, ascorbic acid method, with bar code for the automatic detection reagent (50 tests)
HI 94758C-50 Reagents in a test tube for total phosphorus, ascorbic acid method, with barcode for the automatic recognition of the reagent (50 tests)
HI 94763A-50 Reagent tubes for high scale reactive phosphorus, acid method vanadomolibdofosforico, bar code for the automatic detection reagent (45 tests)
HI 94763B-50 Reagent tubes for total phosphorus scale high acid method vanadomolibdofosforico, bar code for the automatic detection reagent (45 tests)
HI 94764A-25 Reagent tubes for low scale ammonia, Nessler method, with bar code for the automatic detection reagent (25 tests)
HI 94764B-25 Reagent tubes for ammonia high scale, Nessler method, with bar code for the automatic detection reagent (25 tests)
HI 94766-50 Reagent tubes for nitrates, chromotropic acid method, with bar code for the automatic detection reagent (50 tests)
HI 94767A-50 Reagent tubes for total nitrogen low scale, chromotropic acid method, with bar code for the automatic detection reagent (50 tests)
HI 94767B-50 Reagent tubes for total nitrogen high scale, chromotropic acid method, with bar code for the automatic detection reagent (50 tests)
ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us