วันพุธ, กรกฎาคม 24, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

อุปกรณ์วัด ซีโอดี (COD Bench Photometer Multiparameter)

HI 83099-02
Multiparameter Photometer Bench: 44 COD and other parameters for the analysis of water
HI 83099 is a multiparameter photometer that allows the analysis of 47 parameters for the quality of water. It is also an accurate gauge of COD, which operates on three different scales: 0-150 mg / L, 0-1500 mg / L and 0-15000 mg / l.
Perform water analysis with HI 83099 is easy , quickly and accurately. Simply zero the instrument on the sample and then perform the measurement, all in a few minutes and with a minimum expenditure for reagents powder, available in convenient packs of packets.
HI 83099 can be used manually or controlled by the computer via the USB, in this second case, the measures may be downloaded for documentation purposes by means of the connection software and management HI 92000 (Windows ® compatible).
HI 83099 works with both 12 VDC power supply, and with 9V battery ricaricabilida: can then be used both in the laboratory for measurements in the field, due to the size and weight content.

 HI 83099-02 Specifications
Parameter Scale Resolution Precision Method :
Cyanuric acid from 0 to 80 mg / l 1 mg / l ± 1 mg / L ± 15% Turbidimetric
Alkalinity (as CaCO3) from 0 to 500 mg / l 5 mg / l ± 5 mg / ± 10% of reading colorimetric method
Aluminum 0.00 to 1.00 mg / l 0.01 mg / l ± 0.02 mg / L ± 4% Aluminon
Ammonia Low Range from 0.00 to 3.00 mg / l 0.01 mg / l ± 0.04 mg / L ± 4% Nessler
Ammonia medium scale 0.00 to 10.00 mg / l 0.01 mg / l ± 0.05 mg / L ± 5% Nessler
Silver (series 83) from 0.000 to 1.000 mg / l 0.005 mg / l ± 0.020 mg / L ± 5% PAN
Bromine from 0.00 to 8.00 mg / l 0.01 mg / l ± 0.08 mg / L ± 3% DPD
Football from 0 to 400 mg / l 10 mg / l ± 10 mg / L ± 5% Oxalate
Free chlorine from 0.00 to 2.50 mg / l 0.01 mg / l ± 0.03 mg / L ± 3% EPA DPD 330.5
Total chlorine from 0.00 to 3.50 mg / l 0.01 mg / l ± 0.03 mg / L ± 3% EPA DPD 330.5
COD high range from 0 to 15000 mg / l 10 mg / l ± 220 to 10000 mg / l Dichromate
COD Low Range EPA from 0 to 150 mg / l 1 mg / l ± 4 to 150 mg / l Dichromate
COD medium scale EPA from 0 to 1500 mg / l 1 mg / l ± 22 to 1000 mg / l Dichromate
Color from 0 to 500 PCU 1 PCU ± 10 PCU ± 5% Platinum cobalt
Chromium VI High Range from 0 to 1000 mg / l 1 mg / l ± 5 mg / L ± 4% Difenilcarboidrazide
Chromium VI low scale from 0 to 300 g / l 1 mg / l ± 1 mg / L ± 4% Difenilcarboidrazide
Chlorine dioxide 0.00 to 2.00 mg / l 0.01 mg / l ± 0.10 mg / L ± 5% Chlorophenol red
Hardness (Calcium) from 0.00 to 2.70 mg / l 0.01 mg / l ± 0.11 mg / L ± 5% Calmagite
Hardness (Magnesium) 0.00 to 2.00 mg / l 0.01 mg / l ± 0.11 mg / L ± 5% EDTA
Iron High Range from 0.00 to 5.00 mg / l 0.01 mg / l ± 0.04 mg / L ± 2% Phenanthroline
Iron Low Range from 0 to 400 g / l 1 mg / l ± 10 g / L ± 8% TPTZ
Fluoride Low Range 0.00 to 2.00 mg / l 0.01 mg / l ± 0.03 mg / l 1.00 mg / l SPADNS and adaptation EPA 340.1
Phosphate High Range from 0.0 to 30.0 mg / l 0.1 mg / l ± 1 mg / L ± 4% Amino acid
Phosphate low range from 0.00 to 2.50 mg / l 0.01 mg / l ± 0.04 mg / L ± 4% Ascorbic acid
Phosphorus from 0.0 to 15.0 mg / l 0.1 mg / l ± 0.3 mg / L ± 4% Amino acid
Hydrazine from 0 to 400 g / l 1 mg / l ± 4% of full scale D1385-88
Iodine from 0.0 to 12.5 mg / l 0.1 mg / l ± 0.1 mg / L ± 5% DPD
Magnesium scale high from 0 to 150 mg / l 5 mg / l ± 5 mg / L ± 3% Calmagite
Manganese scale high from 0.0 to 20.0 mg / l 0.1 mg / l ± 0.2 mg / L ± 3% Periodate
Manganese Low Range from 0 to 300 g / l 1 mg / l ± 10 mg / L ± 3% PAN
Molybdenum from 0.0 to 40.0 mg / l 0.1 mg / l ± 0.3 mg / L ± 5% Mercaptoacetic acid
Nickel High Range from 0.00 to 7.00 g / l 0.01 g / l ± 4% of reading Photometric
Nickel low scale from 0.000 to 1.000 mg / l 0.001 mg / l ± 0.010 mg / L ± 7% PAN
Nitrate (NO – 3 -N) from 0.0 to 30.0 mg / l 0.1 mg / l ± 0.5 mg / L ± 10% Reduction with cadmium
Nitrite LR (low range) from 0.00 to 1.15 mg / l 0.01 mg / l ± 0.06 mg / L ± 4% EPA 354.1
Nitrite-scale high from 0 to 150 mg / l 1 mg / l ± 4 mg / L ± 4% Ferrous sulphate
Dissolved oxygen from 0.0 to 10.0 mg / l 0.1 mg / l ± 0.4 mg / L ± 3% Modified Winkler
Ozone 0.00 to 2.00 mg / l 0.01 mg / l ± 0.02 mg / 1.00 mg / l Colorimetric
pH 6.5 to 8.5 pH PH 0.1 ± 0.1 pH Phenol red
Potassium scale high from 20 to 200 mg / l 5 mg / l ± 30 mg / L ± 7% Turbidimetric
Potassium low scale from 0.0 to 20.0 mg / l 0.5 mg / l ± 3.0 mg / L ± 7% Turbidimetric
Potassium medium scale from 10 to 100 mg / l 2.5 mg / l ± 15 mg / L ± 7% Turbidimetric
Copper LR (low range) from 0 to 1000 mg / l 1 mg / l ± 10 mg / L ± 10% of reading EPA
Silica 0.00 to 2.00 mg / l 0.01 mg / l ± 0.03 mg / L ± 3% ASTM D859
Sulphates (series 83) from 0 to 100 mg / l 5 mg / l ± 5 mg / L ± 3% Turbidimetric
Zinc from 0.00 to 3.00 mg / l 0.01 mg / l ± 0.03 mg / L ± 3% Zincon
Parameter :
Light Source tungsten lamps with narrow band interference filter for 420/466/525/575/610 nm
Light Sensor silicon photocells
Supply External 12 Vdc adapter, rechargeable battery
Terms of use 0 to 50 ° C, relative humidity max 90% non-condensing
Dimensions and weight 235 x 200 x 110 mm / 900 g

Accessories HI 83099-02
HI 731318 For wiping cuvets (4 pcs.)
HI 731321 Cuvet glass (dia 16 mm, h 63 mm), with inner cap, for photometers series HI937xx and HI832xx (4 pcs.)
HI 731325W Cuvette Cap for HI 731321 (dia 22 mm, h 12 mm), for HI 837xx series photometers (4 pcs.)
HI 740034P Cap for 50 ml beaker (10 pcs.)
HI 740036P Plastic beaker, 50 ml (10 pcs.)
HI 740038 Glass bottle 60 ml BOD with plug
HI 740142P Graduated syringe (10 pcs.)
HI 740143 Graduated syringe (6 pcs.)
HI 740144P Syringe tip (10 pcs.)
HI 740157P Pipette charging electrodes (20 pcs.)
HI 740216 Buckets for measuring system COD
HI 740217 Protective shield for thermoreactor
HI 740220 25 ml glass test tube with cap (2 pcs.)
HI 740223 Plastic beaker with 170 ml (1 pc.)
HI 740224 Plastic beaker with 170 ml (12 pcs.)
HI 740225 60 ml syringe
HI 740226 5 ml syringe
HI 740227 Filter holder for HI 83215
HI 740228 Spare filter (25 pcs.)
HI 740229 Cylinder polypropylene 100 ml
HI 740230 Demineralizer bottle, 230 mL
HI 740235 Adapter for COD
HI 839800-02 Thermoreactor, 230 Vac
HI 92000 Windows ® compatible software for PC connection
HI 920013 USB cable, length 1.8 m
HI 93700-01 Reagent Kit Replacement for photometers, low scale ammonia (100 tests)
HI 93700-03 Reagent Kit Replacement for photometers, low scale ammonia (300 tests)
HI 93701-01 Reagent Kit Replacement powder for photometers, free chlorine low range (100 tests)
HI 93701-03 Reagent Kit Replacement powder for photometers, free chlorine low range (300 tests)
HI 93701-F Liquid reagents kit parts for photometers, free chlorine low range (300 tests)
HI 93701-T Liquid reagent kit parts for photometers, free and total chlorine low range (100 total chlorine tests + 200 Free Chlorine tests or 300 tests free chlorine)
HI 93702-01 Reagent Kit Replacement for photometers, copper-scale high (100 tests)
HI 93702-03 Reagent Kit Replacement for photometers, copper-scale high (300 tests)
HI 93703-50 Cuvette cleaning solution, 230 mL bottle
HI 93703-54 Ion exchange resin (100 g)
HI 93703-55 Activated carbon for 100 tests
HI 93704-01 Reagent Kit Replacement for photometers, hydrazine (100 tests)
HI 93704-03 Reagent Kit Replacement for photometers, hydrazine (300 tests)
HI 93705-01 Reagent Kit Replacement for photometers, silica (100 tests)
HI 93705-03 Reagent Kit Replacement for photometers, silica (300 tests)
HI 93706-01 Reagent Kit Replacement for photometers, phosphorus (100 tests)
HI 93706-03 Reagent Kit Replacement for photometers, phosphorus (300 tests)
HI 93707-01 Reagent Kit Replacement for photometers, nitrites low range (100 tests)
HI 93707-03 Reagent Kit Replacement for photometers, nitrites low range (300 tests)
HI 93708-01 Reagent Kit Replacement for photometers, nitrite, high range (100 tests)
HI 93708-03 Reagent Kit Replacement for photometers, nitrite, high range (300 tests)
HI 93709-01 Reagent Kit Replacement for photometers, manganese scale high (100 tests)
HI 93709-03 Reagent Kit Replacement for photometers, manganese scale high (300 tests)
HI 93710-01 Reagent Kit Replacement for photometers, pH (100 tests)
HI 93710-03 Reagent Kit Replacement for photometers, pH (300 tests)
HI 93711-01 Reagent Kit Replacement powder for photometers, total chlorine low range (100 tests)
HI 93711-03 Reagent Kit Replacement powder for photometers, total chlorine low range (300 tests)
HI 93712-01 Reagent Kit Replacement for photometers, aluminum (100 tests)
HI 93712-03 Reagent Kit Replacement for photometers, aluminum (300 tests)
HI 93713-01 Reagent Kit Replacement for photometers, phosphates low range (100 tests)
HI 93713-03 Reagent Kit Replacement for photometers, phosphates low range (300 tests)
HI 93715-01 Reagent Kit Replacement for photometers, ammonia medium scale (100 tests)
HI 93715-03 Reagent Kit Replacement for photometers, ammonia medium scale (300 tests)
HI 93716-01 Reagent Kit Replacement for photometers, bromine (100 tests)
HI 93716-03 Reagent Kit Replacement for photometers, bromine (300 tests)
HI 93717-01 Reagent Kit Replacement for photometers, phosphates scale high (100 tests)
HI 93717-03 Reagent Kit Replacement for photometers, phosphates scale high (300 tests)
HI 93718-01 Reagent Kit Replacement for photometers, iodine (100 tests)
HI 93718-03 Reagent Kit Replacement for photometers, iodine (300 tests)
HI 93719-01 Reagent Kit Replacement for photometers, magnesium hardness (100 tests)
HI 93719-03 Reagent Kit Replacement for photometers, magnesium hardness (300 tests)
HI 93720-01 Reagent Kit Replacement for photometers, calcium hardness (100 tests)
HI 93720-03 Reagent Kit Replacement for photometers, calcium hardness (300 tests)
HI 93721-01 Reagent Kit Replacement for photometers, iron scale high (100 tests)
HI 93721-03 Reagent Kit Replacement for photometers, iron scale high (300 tests)
HI 93722-01 Reagent Kit Replacement for photometers, cyanuric acid (100 tests)
HI 93722-03 Reagent Kit Replacement for photometers, cyanuric acid (300 tests)
HI 93723-01 Reagent Kit Replacement for photometers, chromium VI High Range (100 tests)
HI 93723-03 Reagent Kit Replacement for photometers, chromium VI High Range (300 tests)
HI 93726-01 Reagent Kit Replacement for photometers, nickel-scale high (100 tests)
HI 93726-03 Reagent Kit Replacement for photometers, nickel-scale high (300 tests)
HI 93728-01 Reagent Kit Replacement for photometers, nitrates (100 tests)
HI 93728-03 Reagent Kit Replacement for photometers, nitrates (300 tests)
HI 93729-01 Reagent Kit Replacement for photometers, fluorides low range (100 tests)
HI 93729-03 Reagent Kit Replacement for photometers, fluorides low range (300 tests)
HI 93730-01 Reagent Kit Replacement for photometers, molybdenum (100 tests)
HI 93730-03 Reagent Kit Replacement for photometers, molybdenum (300 tests)
HI 93731-01 Reagent Kit Replacement for photometers, zinc (100 tests)
HI 93731-03 Reagent Kit Replacement for photometers, zinc (300 tests)
HI 93732-01 Reagent Kit Replacement for photometers, dissolved oxygen (100 tests)
HI 93732-03 Reagent Kit Replacement for photometers, dissolved oxygen (300 tests)
HI 93737-01 Reagent Kit Replacement for photometers, silver (50 tests)
HI 93737-03 Reagent Kit Replacement for photometers, silver (150 tests)
HI 93738-01 Reagent Kit Replacement for photometers, chlorine dioxide (100 tests)
HI 93738-03 Reagent Kit Replacement for photometers, chlorine dioxide (300 tests)
HI 93740-01 Reagent Kit Replacement for photometers, nickel-scale low (50 tests)
HI 93740-03 Reagent Kit Replacement for photometers, nickel low range (150 tests)
HI 93746-01 Reagent Kit Replacement for photometers, iron low scale (50 tests)
HI 93746-03 Reagent Kit Replacement for photometers, iron low range (150 tests)
HI 93748-01 Reagent Kit Replacement for photometers, manganese low scale (50 tests)
HI 93748-03 Reagent Kit Replacement for photometers, manganese low range (150 tests)
HI 93749-01 Reagent Kit Replacement for photometers, chromium VI low range (100 tests)
HI 93749-03 Reagent Kit Replacement for photometers, chromium VI low range (300 tests)
HI 93751-01 Reagent Kit Replacement for photometers, sulphates (100 tests)
HI 93751-03 Reagent Kit Replacement for photometers, sulphates (300 tests)
HI 937520-01 Kit of reagents for analysis magnesium (50 tests)
HI 937520-03 Kit of reagents for analysis magnesium (150 test)
HI 937521-01 Reagent kit for analyzing football (50 tests)
HI 937521-03 Reagent kit for analyzing football (150 tests)
HI 93754A-25 Reagents for COD Low Range EPA (25 tests)
HI 93754B-25 Reagents for COD EPA medium scale (25 tests)
HI 93754C-25 Reagents for COD high range (25 tests)
HI 93754D-25 Reagents for COD, low range, no mercury dichromate method (25 tests)
HI 93754E-25 Reagents for COD, medium scale, without mercury dichromate method (25 tests)
HI 93754F-25 Reagents for COD, low scale ISO dichromate method (25 tests)
HI 93754G-25 Reagents for COD, medium scale ISO dichromate method (25 tests)
HI 93755-01 Reagents for alkalinity tests (100 tests)
HI 93755-03 Reagents for alkalinity tests (300 tests)
HI 93757-01 Reagents for measurement of ozone (100 tests)
HI 93757-03 Reagents for measurement of ozone (300 tests)
HI 95747-01 Reagents for analysis of copper (100 tests)
HI 95747-03 Reagents for analysis of copper (300 tests)
ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us