วันพุธ, กรกฎาคม 24, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

อุปกรณ์วัด ซีโอดี (COD and Multiparameter Bench Photometer)

HI 83099
COD and Multiparameter Bench Photometer
HI 83099 is one of the most versatile photometers on the market. In addition to COD, this meter measures up to 47 of the most important water quality parameters using liquid or powder reagents. The amount of reagent is precisely dosed to ensure maximum reproducibility.
HI 83099 bench photometer can be connected to a PC via a USB cable. The optional
HI 92000 Windows® Compatible Software helps users manage their data.
HI 83099 features a powerful interactive user support that assists the user during each step of the analysis process. A tutorial mode is also available in the Setup Menu.

Specifications
Light Source   tungsten lamps with narrow-band interference filters
Light Detection   silicon photocell
Power Supply   external 12 VDC power adapter or built-in rechargeable battery
Auto-off   after 10 min of non-use in measuring mode; after 1 hour of non-use in calibration mode with last reading reminder
Environment   0 to 50°C (32 to 122°F); max 90% RH non-condensing
Dimensions   235 x 200 x 110 mm (9.2 x 7.87 x 4.33)
Weight   0.9 Kg (2 lbs.)
Multi Parameter Specifications
Parameter Range Method Reagent Code
Alkalinity 0 to 500 mg/L (ppm) as CaCO3 bromocresol green HI 93755-01
Aluminum 0.00 to 1.00 mg/L (ppm) aluminon HI 93712-01
Ammonia LR 0.00 to 3.00 mg/L (ppm) Nessler HI 93700-01
Ammonia MR 0.00 to 10.00 mg/L (ppm) Nessler HI 93715-01
Bromine 0.00 to 8.00 mg/L (ppm) DPD HI 93716-01
Calcium 0 to 400 mg/L (ppm) oxalate HI 937521-01
Chlorine Dioxide 0.00 to 2.00 mg/L (ppm) chlorophenol red HI 93738-01
Chlorine, Free 0.00 to 2.50 mg/L (ppm) DPD HI 93701-01
Chlorine, Total 0.00 to 3.50 mg/L (ppm) DPD HI 93711-01
Chromium VI HR 0 to 1000 µg/L diphenylcarbohydrazide HI 93723-01
Chromium VI LR 0 to 300 µg/L diphenylcarbohydrazide HI 93749-01
COD HR 0 to 15000 mg/L (ppm) dichromate HI 93754C-25
COD LR 0 to 150 mg/L (ppm) dichromate EPA
dichromate mercury-free
dichromate ISO HI 93754A-25
HI 93754D-25
HI 93754F-25
COD MR 0 to 1500 mg/L
0 to 1000 mg/L dichromate EPA
dichromate Hg-free
dichromate ISO HI 93754B-25
HI 93754E-25
HI 93754G-25
Color of Water 0 to 500 PCU colorimetric
platinum cobalt –
Copper HR 0.00 to 5.00 mg/L (ppm) bicinchoninate HI 93702-01
Copper LR 0 to 1000 µg/L bicinchoninate HI 95747-01
Cyanuric Acid 0 to 80 mg/L (ppm) turbidimetric HI 93722-01
Fluoride 0.00 to 2.00 mg/L (ppm) SPADNS HI 93729-01
Hardness, Calcium 0.00 to 2.70 mg/L (ppm) calmagite HI 93720-01
Hardness, Magnesium 0.00 to 2.00 mg/L (ppm) EDTA HI 93719-01
Hydrazine 0 to 400 µg/L p-dimethylamino-
benzaldehyde HI 93704-01
Iodine 0.0 to 12.5 mg/L (ppm) DPD HI 93718-01
Iron HR 0.00 to 5.00 mg/L (ppm) phenantroline HI 93721-01
Iron LR 0 to 400 µg/L TPTZ HI 93746-01
Magnesium 0 to 150 mg/L (ppm) calmagite HI 937520-01
Manganese HR 0.0 to 20.0 mg/L (ppm) periodate HI 93709-01
Manganese LR 0 to 300 µg/L PAN HI 93748-01
Molybdenum 0.0 to 40.0 mg/L (ppm) mercaptoacetic acid HI 93730-01
Nickel HR 0.00 to 7.00 g/L photometric HI 93726-01
Nickel LR 0.000 mg/L to 1.000 mg/L (ppm) PAN HI 93740-01
Nitrate 0.0 to 30.0 mg/L (ppm) cadmium reduction HI 93728-01
Nitrite HR 0 to 150 mg/L (ppm) ferrous sulfate HI 93708-01
Nitrite LR 0.00 to 0.35 mg/L (ppm) diazotization HI 93707-01
Oxygen, Dissolved (DO) 0.0 to 10.0 mg/L (ppm) Winkler HI 93732-01
Ozone 0.00 to 2.00 mg/L (ppm) DPD HI 93757-01
pH 6.5 to 8.5 pH phenol red HI 93710-01
Phosphate HR 0.0 to 30.0 mg/L (ppm) amino acid HI 93717-01
Phosphate LR 0.00 to 2.50 mg/L (ppm) ascorbic acid HI 93713-01
Phosphorus 0.0 to 15.0 mg/L (ppm) amino acid HI 93706-01
Potassium HR 20 to 200 mg/L (ppm) turbidimetric
tetraphenylborate HI 93750-01
Potassium LR 0.0 to 20.0 mg/L (ppm) turbidimetric
tetraphenylborate HI 93750-01
Potassium MR 10 to 100 mg/L (ppm) turbidimetric
tetraphenylborate HI 93750-01
Silica 0.00 to 2.00 mg/L (ppm) heteropoly blue HI 93705-01
Silver 0.000 to 1.000 mg/L (ppm) PAN HI 93737-01
Sulfate 0 to 150 mg/L (ppm) turbidimetric HI 93751-01
Zinc 0.00 to 3.00 mg/L (ppm) zincon HI 93731-01
Solutions
HI 93703-50 Cuvette Cleaning Solution

Accessories
HI 92000 Windows® Compatible Software
HI 920013 USB Cable
HI 3898 Chloride Rapid Screening Test for COD – ISO and EPA
HI 839800 COD Test Tube Heater
with 25 Vial Capacity
HI 151-00 Checktemp®4C Folding Pocket Thermometer
HI 731318 Cuvette Cleaning Cloth
HI 731321 Glass Cuvette Set
HI 731325N Cuvette Cap for HI 832xx Series Meters
HI 740216 Test Tube Cooling Rack
HI 740217 Lab Safety Shield
Reagents & Standards
HI 93755-01 Alkalinity, Colorimetric Method (100 Tests)
HI 93712-01 Aluminium, Aluminon Method (100 Tests)
HI 93715-01 Ammonia MR, Nessler Method (100 Tests)
HI 93700-01 Ammonia LR, Nessler Method (100 Tests)
HI 93716-01 Bromine, DPD Method (100 Tests)
HI 93738-01 Chlorine Dioxide, Chlorophenol Red Method (100 Tests)
HI 93701-01 Chlorine, free, DPD Method (100 Tests)
HI 93711-01 Chlorine, Total, DPD Method (100 Tests)
HI 93723-01 Chromium VI HR, Diphenylcarbohydrazide Method (100 Tests)
HI 93749-01 Chromium VI LR, Diphenylcarbohydrazide Method (100 Tests)
HI 93702-01 Copper HR, bicichoninate acid method (100 Tests)
HI 95747-01 Copper, LR, Bicinchoninate Acid Method (100 Tests)
HI 93722-01 Cyanuric Acid, Turbidimetric Method (100 Tests)
HI 93729-01 Fluoride LR, SPADNS Method (100 Tests)
HI 93720-01 Hardness Calcium, Calmagite Method (100 Tests)
HI 93719-01 Hardness, Magnesium, EDTA Method (100 Tests)
HI 93704-01 Hydrazine (100 Tests)
HI 93718-01 Iodine, DPD Method (100 Tests)
HI 93721-01 Iron HR, Phenanthroline Method (100 Tests)
HI 93746-01 Iron LR, TPTZ Method (100 Tests)
HI 93709-01 Manganese HR, periodate method (100 Tests)
HI 93748-01 Manganese LR, PAN Method (50 Tests)
HI 93730-01 Molybdenum, Mercaptoacetic Method (100 Tests)
HI 93726-01 Nickel HR, Photometric Method (100 Tests)
HI 93740-01 Nickel LR, PAN Method (50 Tests)
HI 93728-01 Nitrate, Cadmium Reduction Method (100 Tests)
HI 93708-01 Nitrite HR, ferrous sulphate method (100 Tests)
HI 93707-01
Nitrite LR, diazotization method (100 Tests)
HI 93732-01 Dissolved Oxygen, Winkler Method
HI 93757-01 Ozone, DPD Method (100 Tests)
HI 93710-01 pH, Phenol Red Method (100 Tests)
HI 93717-01 Phosphate HR, Amino Acid Method (100 Tests)
HI 93713-01 Phosphate LR, Ascorbic Acid Method (100 Tests)
HI 93706-01 Phosphorous, amino acid method (100 Tests)
HI 93750-01 Potassium, Turbidimetric Method (100 Tests)
HI 93737-01 Silver, Pan Method (100 Tests)
HI 93751-01 Sulfate, Turbidimetric Method (100 Tests)
HI 93731-01 Zinc, Zincon Method (100 Tests)
ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us