วันอังคาร, มิถุนายน 25, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

อุปกรณ์กรอง Syringe Filter CHROMAFIL GF/PET

CHROMAFIL® GF/PET
Polyester syringe filters with glass fiber prefilters

Features

Combi syringe filters with a coarse glass fiber prefilter and a small-pore membrane as main filter Chromafil-Combi-Filter

User benefits:
For solutions with a high load of particulate matter: lower back pressure, easy filtration
For high yields of filtrate: more mL of pure filtrate per filter

The technology:
The glass fiber membrane (1.0 µm) removes coarse particles, before they can block the fine main membrane. This results in a better filtration efficiency, especially for highly contaminated samples

Housing:Solvent-resistant, ultra low bleed polypropylene
Entry:Luer lock
Exit:Luer
Pore diameter:1.0 / 0.20 µm or 1.0 / 0.45 µm
Filter diameter:25 mm
Void volume:< 80 µL
Packing unit:100 filters / BIG-BOX with 400 filters

Hydrophilic multipurpose membrane

For polar and nonpolar solutions
the HPLC filter with glass fiber prefilter, especially suited for eluent mixtures of water and organic solvents

Recommended for solutions with a high load of particulate matter or for highly viscous solutions

Type

Pore size Membrane Color code Standard pack BIG-BOX
[µm] dia. [mm] top bottom Filters/pack REF Filters/pack REF
GF/PET-20/25 1.0/0.20 25 blue orange 100 729032 400 729032.400
GF/PET-45/25 1.0/0.45 25 black orange 100 729033 400 729033.400

CHROMAFIL® filter membranes

Chemical compatibility of filter material

The following table lists the chemical compatibility of our CHROMAFIL® materials. The chemical compatibility depends on several parameters such as time, pressure, temperature and concentration. In most cases, CHROMAFIL® filters will have only short contact with a solvent.

In these cases they may be used despite of limited compatibility.
For example, a PTFE filter with PP housing does not liberate any UV-detectable substances during filtration of 5 mL THF, although PP shows only limited resistance towards THF.

Solvent Material
MV CA RC PA PTFE H-PTFE PVDF PES PET GF PP
Acetaldehyde   o             o
Acetic acid, 100 %              
Acetone              
Acetonitrile                  
Ammonia, 25 % o         o    
Benzene             o       o
n-Butanol       o              
Cyclohexane       o              
Dichloromethane              
Diethyl ether o o                 o
Dimethylformamide o            
1,4-Dioxane         o     o
Ethanol                    
Ethyl acetate                 o
Ethylene glycol o o                  
Formic acid, 100 %   o         o    
Hydrochloric acid, 30 %            
Methanol                  
Nitric acid, 65 % o o o   o  
Oxalic acid, 10 % aqueous                  
Petroleum ether                      

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us