วันเสาร์, พฤษภาคม 25, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

อุปกรณ์กรอง Extraction thimble MN 645

 

Ordering information

 

 

ID x height [mm] REF

8 x  40

645001

9 x  50

645002

15 x   50

645003 

15 x 100

645004 

20 x   80

645005 

22 x   80

645006 

23 x   90  

645007 

23 x 100 645008
27 x   60 645011
27 x   80 645009
27 x 100 645010
28 x   80 645015
28 x   90 645016
28 x 100 645013
28 x 120 645014
29 x 100 645017
30 x   60 645019
30 x   80 645020
30 x   90 645021
30 x 100 645023
30 x 150 645018
31 x 118 645024
31 x 130 645025
33 x   80 645951
33 x   94 645022
33 x 205 645026
34 x 120 645027
34 x 150 645028
38 x 200 645029
40 x 123 645031
40 x 150 645030
43 x 130 645032
48 x 145 645033
48 x 200 645034
48 x 230 645035
51 x 145 645036
51 x 180 645037
55 x 275 645040
57 x 315 645038
60 x 180 645039
68 x 250 645042
70 x 330 645043
75 x 160 645041

 

Extraction thimbles made from pure cellulose

Pure filter power
Analytical chemists worldwide appreciate MACHEREY-NAGEL extraction thimbles for their purity and consistent high quality.
Extraction thimbles are often used in Soxhlet extractors or automized extractors. These are typically employed, where multiple extraction cycles are required to dissolve the desired compound. Extraction units equipped with MN extraction thimbles minimize the hands-on time and ensure a complete extraction.

Extraction thimble grades
standard grade, extraction thimbles made from pure cellulose

MN 645 – Standard quality

• Fat determination in food and feed
• Determination of binder content in asphalt
• Analysis of soil contaminants
• Determination of additives in rubber and
elastomers

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

บทความก่อนหน้านี้
บทความถัดไป

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us