วันอาทิตย์, พฤษภาคม 19, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

อุปกรณ์กรอง CHROMAFIL filtration cartridges

CHROMAFIL® filtration cartridges

Features

– Filtration cartridges for sample clarification under vacuum (e.g., using the CHROMABOND® vacuum manifold or SPE automation systems like Gilson Aspec™, Rapidtrace) or by gravity

– Cartridge sizes 3 mL and 6 mL

– Different membranes (PET, RC, PTFE, PVDF, GF) and pore sizes (0.2, 0.45 and 1.0 µm). The membrane materials correspond to the respective CHROMAFIL® syringe filters.

Ordering information

Descrip+A5:E13tion Pore size Pack of Column volume
[µm] 3 mL 6 mL
Filtration cartridges PET (polyester) 0.2 100 730578.3 730578.6
Filtration cartridges PET (polyester) 0.45 100 730578.3 730578.6
Filtration cartridges RC (regenerated cellulose) 0.2 100 730068.3 730068.6
Filtration cartridges RC (regenerated cellulose) 0.45 100 730068.3 730068.6
Filtration cartridges PTFE (polytetrafluoroethylene) 0.2 100 730570.3 730570.6
Filtration cartridges PTFE (polytetrafluoroethylene) 0.45 100 730570.3 730570.6
Filtration cartridges PVDF (polyvinylidene difluoride) 0.2 100 730579.3 730579.6
Filtration cartridges PVDF (polyvinylidene difluoride) 0.45 100 730579.3 730579.6
Filtration cartridges GF (glass fiber) nom. 1.0 100 730517.3 730517.6

CHROMAFIL® filter membranes

Chemical compatibility of filter materials

The following table lists the chemical compatibility of our CHROMAFIL® materials. The chemical compatibility depends on several parameters such as time, pressure, temperature and concentration. In most cases, CHROMAFIL® filters will have only short contact with a solvent.

In these cases they may be used despite of limited compatibility.
For example, a PTFE filter with PP housing does not liberate any UV-detectable substances during filtration of 5 mL THF, although PP shows only limited resistance towards THF.

Solvent Material
MV CA RC PA PTFE H-PTFE PVDF PES PET GF PP
Acetaldehyde   o             o
Acetic acid, 100 %              
Acetone              
Acetonitrile                  
Ammonia, 25 % o         o    
Benzene             o       o
n-Butanol       o              
Cyclohexane       o              
Dichloromethane              
Diethyl ether o o                 o
Dimethylformamide o            
1,4-Dioxane         o     o
Ethanol                    
Ethyl acetate                 o
Ethylene glycol o o                  
Formic acid, 100 %   o         o    
Hydrochloric acid, 30 %            
Methanol                  
Nitric acid, 65 % o o o   o  
Oxalic acid, 10 % aqueous                  
Petroleum ether                      
Phosphoric acid, 80 % o     o        
Potassium hydroxyde, 1 mol/L o                
ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us