วันพุธ, พฤษภาคม 22, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

อาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปบรรจุขวด

ความสำคัญ
          ประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าด้านอาหารและอุตสาหกรรมอาหารไปยังต่างประเทศเป็นมูลค่าสูง และมีการแข่งขันทางการค้ากับประเทศต่างๆ ดังนั้นคุณภาพของสินค้าจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการแข่งขัน จึงต้องมีการควบคุมคุณภาพของสินค้า ให้สามารถรองรับมาตรฐานการส่งออกที่เข้มงวดจากประเทศคู่ค้าได้ ทั้งยังเป็นการให้ความคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้บริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และปราศจากเชื้อโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้พัฒนาอาหารเลี้ยงเชื้อสำเร็จรูปพร้อมใช้งาน สำหรับใช้ในการตรวจสอบคุณภาพอาหารด้านจุลชีววิทยา โดยผลิต ควบคุมคุณภาพและผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ISO 17025 และ ISO 15189 มีใบรับรองคุณภาพ (Certificated) ให้ทุกกล่อง จึงสามารถมั่นใจในคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความน่าเชื่อถือในตัวผลิตภัณฑ์ ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องใช้เครื่องมือที่ยุ่งยากและมีราคาแพง อีกทั้งมีรูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่สามารถเลือกใช้ตามความเหมาะสมของการปฏิบัติงาน

ประโยชน์ของอาหารเลี้ยงเชื้อ
          ใช้สำหรับเพาะเลี้ยงเชื้อแบคทีเรีย และเชื้อรา ในตัวอย่างที่ต้องการทดสอบ

ขนาดอาหารเลี้ยงเชื้อ
          1 กล่องบรรจุ 6 ขวด ๆ ละ 200 ml.

อายุการเก็บรักษาอาหารเลี้ยงเชื้อ
        เก็บในตู้เย็นที่อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส อายุ 3 เดือน

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us