วันอาทิตย์, มิถุนายน 16, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

สารละลาย ENZhance Universal pH

20080423204927.jpg
เชื้อแบคทีเรียที่เลี้ยงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ
20080423205009.jpg
Color zone ที่เกิดขึ้นรอบๆโคโลนีแสดงถึงกิจกรรมของเอนไซม์เซลลูเลส เอนไซม์ไซแลนเนส เอนไซม์อะไมเลส
20080423205057.jpg
Clear zone ที่เกิดขึ้นรอบๆโคโลนีแสดงถึงกิจกรรมของเอนไซม์โปรตีเอส
20080423211801.jpg
ชุดตรวจสอบเอนไซม์แบบเททับ ชุด A (ENZhance Complete)
20080423211846.jpg
ชุดตรวจสอบเอนไซม์แบบเททับ ชุด B (ENZhance Wide pH)
20080423211916.jpg
สารละลาย ENZhance Universal pH

หลักการ
            เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบเอนไซม์ให้มีความสะดวกรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้น ห้องปฏิบัติการเอนไซม์เทคโนโลยีจึงได้พัฒนาชุดตรวจสอบเอนไซม์พร้อมใช้ที่ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการตรวจสอบเอนไซม์จากเชื้อจุลินทรีย์จำนวนมากได้ในเวลาที่รวดเร็ว โดยอาศัยหลักการเพิ่มความไวในการทดสอบ (Sensitivity) ด้วยสารเคมีที่มีคุณสมบัติในการช่วยเพิ่มรูพรุนบนผนังเซลล์ของแบคทีเรีย ทำให้เกิดการปลดปล่อยเอนไซม์ที่เก็นสะสมไว้ในเซลล์ออกมาได้อย่างรวดเร็ว โดยที่สามารถแยกแบคทีเรียที่ผลิตเอนไซม์ที่สนใจมาเพาะเลี้ยงเพื่อศึกษาเอนไซม์ต่อไปได้ สารเคมีที่นำมาใช้ในการผลิต ENZhance Reagent นี้ได้มาจากการคัดเลือกสารเคมีหลายชนิดรวมถึงทดสอบหาปริมาณความเข้มข้นที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการตรวจสอบเอนไซม์จากแบคทีเรียชนิดต่างๆ เช่น Gram-Negative, Gram-positive และ Actinomycetes ได้

ข้อดีในการใช้ชุดตรวจสอบ
1. ใช้ตรวจสอบเอนไซม์ได้หลายชนิด ขึ้นกับสารตั้งต้นที่ใช้และตรวจได้พร้อมกันหลายเอนไซม์ในปฏิกิริยาเดียว (มากกว่า 1 เอนไซม์ต่อ Plate)
2. สามารถตรวจสอบเอนไซม์ที่มีอยู่ภายในเซลล์แบคทีเรีย และเอนไซม์ที่หลั่งออกมานอกเซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. ตรวจสอบการทำงานของเอนไซม์ได้โดยไม่จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับสภาวะการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ทำให้สามารถตรวจสอบกิจกรรมของเอนไซม์ที่สภาวะต่างๆได้ เช่น อุณหภูมิ 4-60 องศาเซลเซียส pH 3-12 ความเข้มข้นของสารเคมี
4. สามารถตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว ใช้เวลาเพียง 15 นาที
5. ประหยัดกว่าวิธีเดิม ใช้ซับสเตรทเพียง 0.05 g/plate
6. ใช้ง่ายไม่ต้องอาศัยความชำนาญทางเทคนิค

สารละลาย ENZhance Universal pH

Enz hance24

คุณลักษณะ
            ใช้ตรวจสอบกิจกรรมเอนไซม์ของแบคทีเรีย เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ นักศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย ที่ต้องการตรวจสอบเอนไซม์ที่ pH จำเพาะโดยสามารถปรับ pH ที่ต้องการได้ด้วยตนเอง

1 กล่องประกอบด้วย
1. ENZhance Reagent  ขนาด 100 ml. 1 ขวด
2. คู่มือการใช้งาน

จำนวนครั้งที่ตรวจสอบ
ใช้ตรวจสอบได้ 100 ครั้ง

การเก็บรักษา
เก็บไว้ในที่ร่มอุณหภูมิ 15-25 องศาเซลเซียส อายุการเก็บรักษา 1 ปี

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us