วันเสาร์, กุมภาพันธ์ 24, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ปากกาทดสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง, ปริมาณสารที่ละลายทั้งหมด, อุณหภูมิ (PT Testr 35)

Product Features

::No need to change sensor every time you switch parameters – One tester measures five parameters(measures pH, TDS, and Temperature)
  
::Full pH range measurement at up to 2-decimal places.
  
::Low, medium and high TDS ranges – tester measures pure water!
  
::Up to 5-point pH calibration and 3-point TDS calibration.
  
::Adjustable TDS factor (0.40 to 1.00)
  
::Temperature sensor housed within unique dome-shaped casing for faster ATC response and faster measurements.
  
::ATC/ MTC option
  
::Scroll-menu with four buttons control for stress-free navigation
  
::Longest-lasting tester in the market! No tools required to replace sensor.
  
::“One-press Parameter Toggle”: Switching parameters is just a press of the button.
  
::Certified IP67 Waterproof – Lightweight tester even floats for easy retrieval.

Applications

General: Ideal for quick and accurate pH checks in pools and spas, aquariums and hydroponics operations, or anywhere frequent pH testing is required. pHTestr 30 meets requirements for many standard environmental and ASTM test methods

Industrial: Use for cooling towers, food processing water testing and process/wastewater testing in metal finishing, photo development, printing and chemical industries.

Educational: Useful in schools, many laboratory applications and ecology studies.

Specifications

pH Range0.00 to 14.00 pH
Resolution0.01 pH
Accuracy±0.01 pH
pH Calibration PointsUp to 5 (Auto)
pH Buffer OptionsUSA, NIST
TDS Range0 to 999 ppm
1.00 to 10.00 ppt
Resolution1 ppm / 0.01 ppt
Accuracy1 % Full Scale
TDS Calibration PointsUp to 2 Points (Manual)
TDS Factor0.40 to 1.00
Temperature Range0.0 to 50.0 °C / 32.0 to 120.0 °F
Resolution0.1 °C/°F
Accuracy±0.5°C/ ±0.9°F
Temperature CompensationATC / MTC
Non-Volatile MemoryYes
Auto-Off8.5 mins after last key pressed (can be disabled)
LCD DisplayDual-display LCD (2.1 x 2.7cm)
Power4 X 1.5 V “A76” Micro alkaline batteries
Batter Life> 150 hours
Dimensions; WeightBoxed: 18.5 cm x 6.5 cm x 5 cm; 200 g

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us