วันอาทิตย์, มกราคม 29, 2023

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

น้ำเสีย-น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม

20091201165530.jpg

อุปกรณ์เก็บตัวอย่างน้ำเสีย

รายการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำเสีย/น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม

      รายการทดสอบ  วิธีทดสอบที่ห้องปฎิบัติการกำหนด
1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  Electrometry  
2. ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids)SS Dried at 103-1050C
3. ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids)Volumetry
4. สารละลายที่ได้ทั้งหมด (TS)Standard Method
5. บีโอดี (BOD)5-day BOD Test
6. ซีโอดี (COD)Open Reflux
7. แอมโมเนีย ไนโตรเจนKjeldahl
8. ไนโตรเจน ในรูป ที เค เอ็น (TKN)Kjeldahl
9. น้ำมันและไขมัน (Oil&Grease)Soxhlet Extraction
10. ซัลไฟด์ (Sulfide)Idometry
11. เหล็ก (Iron)AAS (Flame)
12. แมงกานีส (Manganese)AAS (Flame)
13. สังกะสี (Zinc)AAS (Flame)
14. ทองแดง (Copper)AAS (Flame)
15. โครเมี่ยม (Chromium)AAS (Graphite Furnace)
16. ตะกั่ว (Lead)AAS (Graphite Furnace)
17. แคดเมี่ยม (Cadmium0AAS (Graphite Furnace)
18. ปรอท (Mercury)AAS (Cold-Vapor) หรือ AAS (Graphite Furnace)
19. สารหนู (Arsenic)AAS (Hydride Generation)
20. คลอไรด์ (Chloride)Argentometry
21. ไนเตรท (Nitrate)Auto-Cadmium Reduction)
22. นิกเกิล (Nickel)AAS (Graphite Furnance)
23. โคลิฟอร์มแบคทีเรียMultiple-Tube Technique
24. ฟิคัลโคลิฟอรืมแบคทีเรียMultiple-Tube Technique

***หมายเหตุ ปริมาณน้ำที่ต้องใช้ในการตรวจวิเคราะห์ทั้งหมด คือ 10 ลิตร และก่อนส่งตัวอย่างน้ำ กรุณาแจ้งทางบริษัทล่วงหน้าเพื่อรับภาชนะบรรจุน้ำ 
ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

บทความก่อนหน้านี้น้ำบริโภค มอก. 257-2549
บทความถัดไปน้ำเสีย-น้ำทิ้งจากอาคาร

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us