วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 5, 2023

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

น้ำเสีย-น้ำทิ้งจากอาคาร

รายการตรวจวิเคราะห์น้ำเสีย/น้ำทิ้งจากอาคาร

รายการทดสอบวิธีทดสอบที่ห้องปฎิบัติการกำหนด
1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)Electrometry
2. ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids)SS Dried at 103-1050C
3. ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids)Volumetry
4. สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)Standard Method
5. บีโอดี (BOD)5-day BOD Test
6. ซีโอดี (COD)Open Reflux
7. ไนโตรเจน ในรูป ที เค เอ็น (TKN)Kjeldahl
8. น้ำมันและไขมัน (Oil&Grease)Soxhlet Extraction
9. ซัลไฟด์ (Sulfide)Idometry
10. โคลิฟอร์มแบคทีเรียMultiple-Tube Technique
11. ฟิคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรียMultiple-Tube Technique

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us