วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 5, 2023

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

น้ำดื่มในภาชนะปิดสนิท เพื่อขอ อย. GMP HACCP

20091201175158.jpg

บริการตรวจวิเคราะห์น้ำดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

รายการทดสอบวิธีทดสอบที่ห้องปฎิบัติการกำหนด
1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)Electrometric Method
2. สี (Colour)Visual Comparison
3. ความขุ่น (Turbidity)Nephelometric Method
4. ปริมาณสารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย (TDS)Total Dissolve Solids Dried at 1800C (TDS)
5. ปริมาณสารทั้งหมด (Total Solid)Total Dissolve Solids Dried at 103-1050C
6. ความกระด้าง (Hardness)EDTA Titrimetric Method
7. คลอไรด์ (Chloride)Argentometric Method
8. ซัลเฟต (Sulfate)Turbidimetric Method
9. ฟลูออไรด์ (Fluoride)Iron-Selective Electhode
10. ไนเตรท (Nitrate)Auto-Cadmium Reduction
11. เหล็ก (Iron)ICP
12. แมงกานีส (Manganese)ICP
13. ทองแดง (Copper)ICP
14. สังกะสี (Zinc)ICP
15. แคลเซียม (Calcium)EDTA (Titrimethic Method)
16. แมกนีเซียม (Magnesium)EDTA (Titrimethic Method)
17. โครเมี่ยม (Chromium)ICP
18. ตะกั่ว (Lead)ICP
19. แคดเมี่ยม (Cadmium)ICP
20. แบเรี่ยม (Barium)ICP
21. เซเลเนี่ยม (Selenium)ICP
22. อาร์ซีนิก (Arsenic)ICP
23. ปรอท (Mercury)ICP
24. ไซยาไนด์ (Cyanide)Ion-Selective Electrode
25. Alkylbenzene Sulfonate (ABS)Extraction & Colormetric
26. Phenolic substances as phenolDistilltion & Colorimetric
27. โททอลเพลทเคานท์ (Total plate count)Pour plate Method
28. โคลิฟอร์มแบคทีเรียMultiple-Tube Technique
29. ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรียMultiple-Tube Technique
30. อี โคไล (E. coli)Multiple-Tube Technique

h หมายเหตู*** ปริมาณตัวอย่างส่งตรวจ 6 ลิตร h h h บริการตรวจวิเคราะห์น้ำดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (เกณฑ์อนุโลม) h

รายการทดสอบวิธีทดสอบที่ห้องปฎิบัติการกำหนด
1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)Electrometric Method
2. ความกระด้าง (Total Hardness)EDTA Titrimetric Method
3. ปริมาณสารทั้งหมด (Total Solids)Total Dissolve Solids Dried at 103-1050C
4. คลอไรด์ (Chloride)Argentometric Method
5. ฟลูออไรด์ (Fluoride)Ion-Selective Electrode
5. ไนเตรท (Nitrate)Auto-Cadmium Reduction
6. เหล็ก (Iron)ICP
7. ตะกั่ว (Lead)ICP
8. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย(Coliform bacteria)Multiple-Tube Fermentation Technique
9. อี โคไล (E. coli)Multiple-Tube Fermentation Technique
10. สแตฟฟีโลคอคคัส ออเรียส(Staphylococcus aureus)Membrane Filter Technique
11. ซัลโมเนลลา (Salmonella sp.)Membrane Filter Technique
12.คลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์(Clostridium perfringens)Membrane Filter Technique

หมายเหตุ*** ปริมาณตัวอย่างส่งตรวจ 4 ลิตรไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us