วันอังคาร, มกราคม 31, 2023

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ตรวจวิเคราะห์ในการจัดทำฉลากโภชนาการตามข้อกำหนด USFDA

รายการตรวจวิเคราะห์ในการจัดทำฉลากโภชนาการตามข้อกำหนด USFDA

รายการทดสอบปริมาณตัวอย่าง(กรัม)วิธีทดสอบ
1.     Calories         ใช้ตัวอย่างจำนวน 13 ภาชนะบรรจุ
2.     Calories from fat
3.     Total fatAOAC
4.     Saturated fatAOAC
5.     CholesterolAOAC
6.     SodiumAAS
7.     Carbohydrate (include fiber)AOAC
8.     Dietary fiberAOAC
9.     Total sugarAOAC
10.  ProteinKjeldahl
11.  Vitamin A (Beta-Carotene)HPLC
12.  Vitamin CHPLC
13.  CalciumAAS
14.  IronAAS
15.  AshFurnace
16.  MoistureAOAC
17.  การเตรียมตัวอย่างและการหา serving sizeAOAC
18.  การประเมินผล แปลผล และจัดทำ Nutrition Fact

                หมายเหตุ: 1. ผู้ส่งตัวอย่างควรจะสุ่มตัวอย่างจากสายการผลิตหรือ lot ที่ผลิตเพื่อให้ได้ตัวแทนตัวอย่างที่ดี                                    
2. ลำดับวิเคราะห์ 1, 2, 3, 10, 15 และ 16 ไม่คิดค่าวิเคราะห์เนื่องจากรวมอยู่ในรายการคาร์โบไฮเดรตแล้ว

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us