วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 2, 2023

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ตรวจวิเคราะห์สิ่งปนปลอมในอาหาร

รายการตรวจวิเคราะห์สิ่งปนปลอมในอาหาร

รายการทดสอบปริมาณตัวอย่าง(กรัม)วิธีทดสอบ
1.     Filth                          Asparagus (canned, frozen)6 units x 100 gm.AOAC/USFDA
2.     Filth                              Sweet Corn (canned)6 units x 200 gm.AOAC
3.     Filth                              Baby Corn (canned)6 unitsAOAC
4.     Light and Heavy Filth    Green Leafty Vegetables (canned, frozen)6 units x 100 gm.AOAC
5.     Fly Eggs and Maggots   Tomato (canned)6 units x 500 gm.AOAC
6.     Light Filth                      Tomato (canned)     6 unitsAOAC
7.      Fly Eggs and Maggots    Tomato (comminuted)6 units x 100 gm.AOAC
8.      Light Filth                      Tomato (comminuted)6 units x 200 gm.AOAC
9.      Maggots, Mites, etc.       Mushrooms (canned)6 units x 100 gm.AOAC
10.    Maggots, Mites, etc.       (fresh, frozen, freeze-dried, dehydrated)6 units x 170 gm.AOAC
11.    Maggots, Mites, etc.       (dried)6 units x 15 gm.AOAC
12.    Weevils                         Beans and Peas (canned)6 unitsAOAC
13.    Filth                              Pickles (canned)6 unitsAOAC
14.    Filth                              Pickles (jar)6 unitsAOAC
15.    Filth                              Chopped Pickles6 units x 100 gm.AOAC
16.     Light Filth                     Broccoli (canned)6 units x 100 gm.AOAC
17.    Aphids and Thrips         Broccoli (canned)6 units x 100 gm.AOAC
18.    Light Filth                      Dried Galanga6 units x 225 gm.AOAC
19.    Filth                              Fruit (canned)6 unitsAOAC
20.    Filth                              Fruits (dried)6 units x 500 gm.AOAC
21.    Filth                              Jam and Jelly6 units x 100 gm.AOAC
22.    Filth                              Fruit Paste6 units x 100 gm.AOAC
23.    Fly Eggs and Maggots   Citrus and Pineapple juice6 units x 250 gm.AOAC
24.    Light Filth                    Citrus and Pineapple juice6 units x 250 gm.AOAC
25.    Light Filth                      Tamarind Juice (canned)6 units x 250 gm.AOAC
26.    Light Filth                      Rice Flours (powder)6 units x 100 gm.AOAC
27.    Light Filth                      Rice paper           6 units x 225 gm.AOAC
28.    Light Filth                      Rice Stick6 units x 225 gm.AOAC
29.    Light Filth                      Rice Vermicelli6 units x 225 gm.AOAC
30.    Light Filth (External)       Rice Grain                      6 units x 500 gm.AOAC
31.    Filth                              Rice Grain6 units x 1,000 gm.USFDA/ISO
32.    Light Filth                      Instant Noodle6 units x 225 gm.AOAC
33.    Filth                              Chili Pods6 units x 50 gm.USFDA
34.    Light Filth                      Chili (ground)6 units x 25 gm.AOAC
35.    Heavy Filth                    Chili (ground)6 units x 75 gm.AOAC
36.    Filth                              Pepper (whole)6 units x 500 gm.AOAC/USFDA
37.    Light Filth                      Pepper  (ground)    6 units x 50 gm.AOAC
38.    Heavy Filth                    Pepper  (ground)    6 units x 50 gm.AOAC
39.    Light Filth                      Garlic Powder6 units x 50 gm.AOAC
40.    Light Filth                      Yellow Bean Sauce6 units x 225 gm.AOAC/USFDA
41.    Filth                              Soy Souce6 unitsAOAC
42.    Light Filth                      Curry Paste        6 units x 100 gm.AOAC/USFDA
43.    Light Filth               Chili Paste with Soy souce      6 units x 225 gm.AOAC/USFDA
44.    Light Filth                      Chili Souce6 units x 225 gm.AOAC/USFDA
45.    Light Filth                      Chili Paste6 units x 225 gm.AOAC/USFDA
46.    Light Filth                      Wheat Flour6 units x 50 gm.AOAC
47.    Light Filth                      Corn Flour6 units x 50 gm.AOAC
48.    Light Filth                      Soy Flour6 units x 50 gm.AOAC
49.    Light Filth                      Starch6 units x 225 gm.AOAC
50.    Filth                              Sugar6 units x 100 gm.AOAC
51.    Filth                       Syrups, Molasses and Honey6 units x 200 gm.AOAC
52.    Light Filth                      Sesame Seeds6 units x 225 gm.AOAC

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us