วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 9, 2023

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ตรวจวิเคราะห์ทดสอบดิน

รายการตรวจวิเคราะห์ดิน

รายการทดสอบ
1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH)
2. ปริมาณปูนที่ควรใช้แก้ไขดินกรด (LR)
3. ปริมาณอินทรียวัตถุ (O.M)
4. เนื้อดิน (Texture; Sand, Silt, Clay)
5. ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ (Available P)
6. Exchangeable K, Ca, Mg
7. ความเค็ม (Salinity) – วัด EC (ค่าการนำไฟฟ้า) 1:5 – วัด ECe (ค่าการนำไฟฟ้า) Satutation extract – วัดปริมาณเกลือ (ppt)
8. Minor Elements (Zn, Mn, Fe, Cu)
9. ไนโตรเจน (Nitrogen) – ไนโตรเจนทั้งหมด (Total-N) – แอมโมเนียม (NH+4-N) – ไนเตรต (NO3 -N)
10. ฟอสฟอรัสทั้งหมด (Total-P)
11. โซเดียม (Na) – Extractable Na – Total-Na
12. อลูมินั่ม (Al) – Extractable Al – Total-Al
13. คลอไรด์ (Cl)
14. ซัลเฟต (SO2-)
15. ซิลิกอน (Si)
16. โบรอน (B)
17. ปรอท (Hg)
18. สารหนู (As)
19. ตะกั่ว (Pb)
20. นิกเกิล (Ni)
21. แคดเมี่ยม (Cd)
22. โครเมี่ยม (Cr)
23. ความจุแลกเปลี่ยนแคดไอออน (CEC)
24. ความอิ่มตัวด้วยด่าง (%BS)
25. สัดส่วนคาร์บอน/ไนโตรเจน (C/N ratio)
26. ความชื้นในดิน (Moisture)
27. Sodiun Adsorption Ratio (SAR)
28. ความหนาแน่นรวม (Bulk Density)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

บทความก่อนหน้านี้น้ำเพื่อการเกษตร
บทความถัดไปตรวจวิเคราะห์ทดสอบปุ๋ย

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us