วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 9, 2023

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของภาชนะบรรจุอาหาร

รายการตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของภาชนะบรรจุอาหาร

รายการทดสอบ ปริมาณตัวอย่าง(กรัม) วิธีวิเคราะห์
1.     Infrared Spectrum ·         ของเหลว ·         Plastic ใส ·         Plastic ทึบแสง ·         ของแข็ง ภาชนะพลาสติกบรรจุ,สัมผัสอาหาร ถ้าเป็นถุงหรือหลอดใช้ 500 กรัม        ขวดหรือภาชนะอื่นใช้ 6 ชิ้น และอาหารบรรจุภาชนะใช้  6 หน่วย  IR
2.     พลาสติกชนิด Polyethylene IR, AAS, Gravimetric
3.     พลาสติกชนิด Polypropylene Wet Chemistry, Titration
4.     พลาสติกชนิด Polystyrene UV-Vis Spectrophotometry
5.     พลาสติกชนิด Polyvinyl chloride GC
6.     พลาสติกชนิด Polyethylene terephthalate (ลำดับที่ 2-9)
7.     พลาสติกชนิด Polycarbonate (วิธีวิเคราะห์แบบเดียวกัน)
8.     พลาสติกชนิด Melamine
9.     พลาสติกชนิด Laminate
10.  โลหะในพลาสติก (Pb; Cd) AAS
11.  *Vinyl chloride monomer GC
12.  Ester ของ Cresol Phosphoric acid GC
13.  Volatile substance GC
14.  Germanium  (Ge) UV-Vis Spectrophotometry
15.  Antimony (Sb) UV-Vis Spectrophotometry
16.  สีที่ละลายออกจากพลาสติก Spectrophotometry Colorimetry

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us