วันพฤหัสบดี, กุมภาพันธ์ 9, 2023

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางกายภาพและประสาทสัมผัส

รายการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางกายภาพและประสาทสัมผัส

รายการทดสอบปริมาณตัวอย่าง(หน่วย)วิธีวิเคราะห์
1.     Sensory test-General Foodsอย่างน้อย 3 หน่วยบรรจุOrganoleptic Test
2.     Soluble solidอย่างน้อย 3 หน่วยบรรจุRefractometer
3.     pHอย่างน้อย 3 หน่วยบรรจุpH Meter
4.     Acidityอย่างน้อย 3 หน่วยบรรจุTitration
5.     Colourอย่างน้อย 3 หน่วยบรรจุOrganoleptic Test
6.     Viscosity    อย่างน้อย 3 หน่วยบรรจุViscometer
7.     Drain weightอย่างน้อย 3 หน่วยบรรจุGravimetric
8.     Net weightอย่างน้อย 3 หน่วยบรรจุGravimetric
9.     Drain weight/ Net weightอย่างน้อย 3 หน่วยบรรจุGravimetric
10.  Vacuum/Head Spaceอย่างน้อย 3 หน่วยบรรจุVacuum gauge
11.  Unsaponification Matterอย่างน้อย 3 หน่วยบรรจุOrganoleptic Test
12.  Absence of defectอย่างน้อย 3 หน่วยบรรจุOrganoleptic Test
13.  คุณภาพข้าวหอมมะลิ
–       การสลายตัวของข้าวที่อุณหภูมิแป้งสุก
–       ขนาดเมล็ด ความหอม
–       ข้าวเต็มเมล็ด
–       ข้าวเมล็ดเสีย แตก ลีบ
–       ข้าว 100%
–       ข้าว 5 %
อย่างน้อย ½ กิโลกรัมประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องมาตรฐานสินค้าข้าว  พ.ศ. 2540
รายการทดสอบ ปริมาณตัวอย่าง(หน่วย) วิธีวิเคราะห์
คุณภาพสุราแช่ สุรากลั่น อย่างน้อย 300 ml
1.     Alcohol AOAC
2.     Fusel oil AOAC
3.     Furfural AOAC
4.     Ester AOAC
5.     Aldehyde AOAC
6.     Methyl alcohol AOAC
7.     Sulfur dioxide AOAC
8.     Benzoic acid AOAC
9.     Sorbic acid AOAC
10.  Ferrocyanide AOAC
11.  ปริมาตรสุทธิ AOAC

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us