วันเสาร์, พฤษภาคม 25, 2024

Leveraging Thai Scientific
Invention To Global Commercialization

ชุดทดสอบไนเตรทในน้ำ (2- 50 ppm.)

20100306234833.gif
20100306234844.gif
20100306234858.gif
20100306234908.gif
20100306234918.gif
20100306234931.gif

VISOCOLOR® alpha Nitrate
Colorimetric determination of nitrate
Nitrate is reduced to nitrite with an inorganic reducing agent. Nitrite is then diazotised with an aromatic amine and simultaneously coupled to form an azo dye.
Nitrite interferes (same reaction), but can be eliminated by boiling with amidosulphuric acid (REF 918 973). Oxidising substances such as chlorine can lower the result or completely inhibit the reaction depending on their concentration.

Data and ordering information
REF 935 065
Type colorimetric test kit
Range 2 · 8 · 15 · 30 · 50 mg/l NO3-
Sufficient for 100 determinations
Shelf life at least 1.5 years
Sea water suitability yes
Detectable with PF-12 no
Nitrates occur in most ground and surface waters in concentrations of up to 20 mg/l. In addition to mere geological influences nitrate concentrations can also increase from agricultural sources (fertilisers). The VISOCOLOR® test kits are intended for the determination of nitrate in surface and drinking water and in industrial waste waters which do not contain high concentrations of interfering ions.

Nitrates occur in most ground and surface waters in concentrations of up to 20 mg/l. In addition to mere geological influences nitrate concentrations can also increase from agricultural sources (fertilisers). The VISOCOLOR® test kits are intended for the determination of nitrate in surface and drinking water and in industrial waste waters which do not contain high concentrations of interfering ions.

ไฟล์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ขอใบเสนอราคา สั่งซื้อสินค้า

บริษัท ไฮเออร์ เอ็นท์เตอร์ไพรส์ จำกัด
131 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อาคารกลุ่มนวัตกรรม 1
ต. คลองหลวง อ.คลองหลวง จ. ปทุมธานี 12120
โทร. 081-847-6768, 02-191-3928 แฟ็กซ์. 02-191-3929
คุณโทณิวัฒน์ 085-811-4779 , คุณนารีรัตน์ 085-814-9653
IDline : @alltestkit

>> ขอใบเสนอราคาแบบออนไลน์ คลิก !! <<

Related Articles

Latest Articles

PRODUCTS

Contact Us